Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
3.12.2021 - 12.1.2022 Nabídka volných bytů po rekonstrukci Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
3.12.2021 - 7.1.2022 Výběrové řízení na pozici referenta odboru technického - agenda pohřebnictví Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.12.2021 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
2.12.2021 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
2.12.2021 - 7.1.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního (odborný referent oddělení přestupků - přestupky související s provozem a podmínkami provozu na pozemních komunikacích) Magistrát - kancelář primátora Volná místa
96250/2021 2.12.2021 - 17.12.2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka - K. Balog Magistrát - odbor správní Různé
KULK 77521/2021, OSH 998/2021/280.4/Fr 1.12.2021 - 17.12.2021 Veřejná vyhláška OOP- Dodatečné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/14 Liberecký kraj Vyhláška
95752/2021 1.12.2021 - 16.12.2021 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na MK - parkoviště u Tilie (objekt čp. 720) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
95935/2021 1.12.2021 - 9.12.2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Vrkoslavice, ulice Petřínská/Revoluční Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
94574/2021 27.11.2021 - 5.12.2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky- kácení dřevin mimo les k.ú. Rádlo. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
26.11.2021 - 31.12.2021 Dopravní opatření na linkách MHD platná od středy 1. prosince Jiný subjekt Veřejná doprava
94623/2021 26.11.2021 - 6.12.2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Mšeno nad Nisou, ulice U Přehrady Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
26.11.2021 - 1.1.2022 Provoz MHD v období vánočních svátků Jiný subjekt Veřejná doprava
94650/2021 26.11.2021 - 6.12.2021 Informace o zamýšleném záměru pro přihlášené spolky - zásah do VKP vodní tok (tůně), k. ú. Jablonec nad Nisou, Srnčí důl Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
94533/2021 26.11.2021 - 12.12.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Palackého, Riegrova, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
26.11.2021 - 26.12.2021 Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR Jiný subjekt Různé
26.11.2021 - 26.12.2021 Usnesení Vlády ČR č. 1066 - Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb Jiný subjekt Různé
26.11.2021 - 26.12.2021 Usnesení Vlády ČR č. 1067 - Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu Jiný subjekt Různé
94061/2021 25.11.2021 - 13.12.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Liberecká Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
94269/2021 25.11.2021 - 6.12.2021 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Vrkoslavice, ulice Stavební Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
25.11.2021 - 13.12.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru ekonomiky (referent oddělení rozpočtu a poplatků) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
94361/2021 25.11.2021 - 13.12.2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2879 Rychnovská, k.ú. Kokonín obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
92320/2021 23.11.2021 - 8.12.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Jablonec nad Nisou a doručení Změny č. 1 a úplného znění Územního plánu Jablonec nad Nisou po Změně č. 1 a 2 Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
23.11.2021 - 31.12.2021 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Návrh Rozpočtového výhledu 2023-2024 Jiný subjekt Různé
91680/2021 23.11.2021 - 8.12.2021 R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "REKO MS JABLONEC NAD NISOU - SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA, II. ETAPA" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
22.11.2021 - 28.2.2022 11. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
MMUL/ODM/SÚ/262097/2021/KočoR 22.11.2021 - 8.12.2021 Veřejná vyhláška- řízení o prodeji silničního vozidla ve veřejné dražbě. Jiný subjekt Vyhláška
MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
19.11.2021 - 28.2.2022 12. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
19.11.2021 - 17.2.2022 Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na období let 2022-2023 Magistrát - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Různé
RSD-562237/2021-1 18.11.2021 - 6.12.2021 Žádost o kontrolu porostů- Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiný subjekt Různé
16.11.2021 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
11/2021 12.11.2021 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
90082/2021 11.11.2021 - 11.12.2021 Veřejná vyhl. - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. III/29034 - B 20a - 30 km/hod. vše k.ú. i obec Janov nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
90164/2021 11.11.2021 - 11.12.2021 Veřejná vyhl. - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. B na pozemku pč. 1392/1 (úsek od objektu čp. 55 k čp. 414) - B 20a - 30 km/hod. včetně úprav VDZ na souvisejících křižovatkách vše k.ú. i obec Janov n Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
89443/2021 10.11.2021 - 25.12.2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k dopravního značení B 13 "3,5 t" + E 13 "mimo dopravní obsluhy", Malá Novoveská, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
10.11.2021 - 28.2.2022 10. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
8.11.2021 - 6.12.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (právní specialista/odborný referent) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
8.11.2021 - 6.12.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru územního a hospodářského rozvoje (agenda územního plánování na oddělení územního a strategického plánování) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
8.11.2021 - 6.12.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
8.11.2021 - 6.12.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru územního a hospodářského rozvoje (referent oddělení investiční výstavby) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
MML174117/21-OD/Di 5.11.2021 - 5.12.2021 Rozhodnutí ve věci prodeje silničního vozidla SUZUKI červené barvy s RZ 1L3 2355 ve veřejné dražbě Jiný subjekt Různé
87346/2021 3.11.2021 - 18.12.2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k úpravě stávajícího dopravního značení na parkovišti v ulici U hřiště, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
3.11.2021 - 6.12.2021 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního (odborný referent živnostenského úřadu - úsek kontroly) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN 3.11.2021 - 31.12.2021 Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách od 8. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
3.11.2021 - 31.12.2021 Usnesení Vlády ČR č. 949 - o využití a distribuci testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 Jiný subjekt Různé
87029/2021 2.11.2021 - 17.12.2021 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k úpravě DZ v ul. Pod Skalkou: posun IP 11g a V 12c na výjezdech z areálu Jablotron Alarms a.s. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN 27.10.2021 - 31.12.2021 Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 01. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN 25.10.2021 - 31.12.2021 Změna mimořádného opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 2364/2021-9/OLZP 25.10.2021 - 30.4.2022 Rozhodnutí o dočasném povolení narušení celistvosti balení Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN 21.10.2021 - 31.12.2021 Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb Jiný subjekt Různé
15.10.2021 - 20.12.2021 Dopravní opatření na linkách MHD od 18.10. do 20.12. 2021 Jiný subjekt Veřejná doprava
13.10.2021 - do odvolání Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III. třídy v rámci sportovně turistické akce Janovských 11 a 19 km. ----- -----
11.10.2021 - do odvolání Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou - pronájem prostoru sloužícího k podnikání Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
27.9.2021 - 31.12.2021 Osvěta o domácím násilí Jiný subjekt Různé
23.9.2021 - 28.2.2022 9. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
UZSVM/ULB/8585/2021-ULBM 17.9.2021 - 28.2.2022 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 08. 2021 Jiný subjekt Různé
MZE-49892/2021-16212 14.9.2021 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství Jiný subjekt Vyhláška
13.9.2021 - 31.12.2021 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu Jiný subjekt Různé
24.8.2021 - do odvolání č.p. 1004 (E. Floriánové 3) záměr výpůjčky pro Úřad práce Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - objekt
27.7.2021 - 28.2.2022 8. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.7.2021 - do odvolání č.p. 484 (Mírové náměstí 2) - výpůjčka pro Úřad práce Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - objekt
1.7.2021 - 30.6.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Schválený Závěrečný účet za rok 2020 Jiný subjekt Různé
1.7.2021 - 31.12.2021 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - 2. rozpočtové opatření 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1. 7. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
21.6.2021 - 28.2.2022 7. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
18.6.2021 - 31.12.2023 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN 15.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 2. 3. 2021 k nařízení izolace a karantény, s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN 15.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 k testování studentů vysokých škol, s účinností od 15. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
6/2021 14.6.2021 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 600/2, p.p.č. 3015 a st.p.č 5672 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – plán očkování osob s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – omezení provozu škol a vysokých škol s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
31.5.2021 - 30.6.2022 Mikroregion Jizerské hory - schválený Závěrečný účet za rok 2020 Magistrát - kancelář primátora Různé
MZDR 20599/2020-81/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – provoz škol a školských zařízení s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Změna mimořádných opatření – změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
21.5.2021 - 28.2.2022 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2020 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
21.5.2021 - 28.2.2022 5. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
21.5.2021 - 28.2.2022 6. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
19.5.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 471 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
14600/2021-10/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – samotestování zaměstnanců, OSVČ s účinností od 15. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 15. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 3724/2021-10/OLZP 17.5.2021 - 31.12.2021 Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – frekvence testování dětí, žáků a studentů s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 17. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 7. 5. 2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 11. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
11.5.2021 - 31.12.2021 4. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
5/2021 10.5.2021 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 1797/4 o výměře 1243 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3234566x | Petr Vitvar