Obecní byty

Před kanceláří označené štítkem „Obecní byty“ postává obvykle více klientů, kteří čekají na okamžik, kdy se rozsvítí znamení ke vstupu. Z toho mi vyplývá, že zájem o obecní byty je značný. Na co se občané nejčastěji dotazují? Na to jsem se zeptal vedoucí oddělení technické obsluhy a bytů Šárky Fukalové.

Občané, kteří k nám přicházejí, se nejčastěji ptají na to, jestli si mohou podat žádost o pronájem bytu, zda mají na byt nárok, nebo co musí udělat proto, aby nějaký byt získali. Musíme jim zpravidla odpovědět, že nárok na byt mají jenom ti občané, které město potřebuje z jejich bytu přestěhovat z různých důvodů jinam. Jako příklad můžeme uvést stěhování nájemců z ulice 5. května. Jiným způsobem jsou ovšem řešeni neplatiči.

Častým dotazem, se kterým se na nás lidé obracejí, je také to, zda si mohou byt od města koupit. V takovém případě ovšem nejsou ve správných dveřích, neboť prodeje řeší majetkoprávní oddělení.

Kdo si tedy může podat žádost o pronájem bytu?

Žádost o pronájem bytu si může podat ten zájemce, který splňuje podmínky stanovené „Pravidly pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou“ (dále jen Pravidla). Žádosti se podávají pouze v termínu vyhlášeném k danému výběrovému řízení, které je zveřejňováno i v Jabloneckém měsíčníku. Trvale pak evidujeme žádosti např. pro děti z dětského domova nebo z pěstounské péče, pro zájemce o byty zvláštního určení (bezbariérové a pro zrakově postižené) a o bytové náhrady. Takové žádosti lze podávat kdykoliv.

Objevil jsem obecní byt, ve kterém už dlouho nikdo nebydlí. Mohu ho nějakým způsobem získat do pronájmu?

Pokud se byt nachází v objektu, který je určen k prodeji jako celek nebo po jednotlivých bytech, pak již jeho obsazení není možné, protože bude řešeno v rámci privatizace.

Pokud se volný byt nachází v objektu, který není určen k prodeji a je schopný užívání a po právní stránce volný, bude pronajat v souladu s Pravidly.

Jak je zřejmé, jsou podmínky pro pronájem bytu striktně stanovené. Kde o nich občan získá informace, aniž by musel stát ve frontě před uvedeným pracovištěm?

Zmiňovaná Pravidla může každý získat ve vnitřním informačním středisku, v kanceláři oddělení technické obsluhy a bytů ve 2. patře radnice, č. dveří 226, nebo stáhnout z webových stránek:

ikona souboruPravidly pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou

(os)

Vytvořeno 30.11.2007 14:30:38 | přečteno 16893x | Petr Vitvar
load