Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace

v objektu či na pozemku vznikají odpadní vody, které je nutno nejprve předčistit a následně je možné je vypouštět do v místě fungující kanalizace

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

každý stavebník, který chce stavbu uskutečnit. svéprávný, případně zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení:

projektová dokumentace schválená správcem veřejné kanalizace - v našem regionu a.s.Severočeské vodovody a kanalizace Liberec (SČVK); příp.Obec Janov n.N.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

zaslání žádosti, včetně všech podkladů a příloh dle vyhlášky č.432/2001 Sb. v platném znění č.336/2011Sb., případně osobní jednání na úřadě.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • území obcí Josefův Důl, Janov nad Nisou
  katastrální území Jablonec nad Nisou obce Jablonec nad Nisou
 • území obcí Bedřichov, Lučany nad Nisou,
  katastrální území Kokonín obce Jablonce nad Nisou
 • území obcí Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný
  katastrální území Lukášov, Rýnovice, Proseč nad Nisou obce Jablonec nad Nisou
 • území obcí Dalešice, Maršovice, Frýdštejn
  katastrální území Vrkoslavice, Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou obce Jablonec nad Nisou

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

viz formuláře na internetových stránkách úřadu, či vyhl.č.432/2001 Sb. v platném znění č.336/2011 Sb. - vždy žádost, výpis a snímek z Katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci (ve 2vyhotoveních v Jablonci n.Nisou a ve 3 vyhotoveních v okolních obcích) odsouhlasenou správcem a provozovatelem veřejné kanalizace,územní rozhodnutí, další doklady a souhlasy vlastníků stavbou dotčených a sousedních pozemků

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

zák.634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 18, písm.h) - 3.000 kč

Lhůty pro vyřízení:

tuto situaci jsme povinni vyřídit do 60 dnů, vyjímečně do 90 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • viz formulář;
  zejména vlastníci dotčených a sousedních pozemků, vlastníci inženýrských sítí, dotčené orgány státní správy - dle stavebního zákona a vždy příslušná Obec, v jejímž katastru se staví

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

návštěvy přednostně v úřední dny, mimo tyto dny jsou pracovníci v terénu

Datum poslední aktualizace: 6.3.2023