Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Evidence vozidel taxislužby

Taxislužbu lze provozovat pouze vozidlem taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Dopravce - fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu (taxislužbu, příležitostnou osobní dopravu). Žadatel musí mít v místě trvalý pobyt (fyzická osoba), sídlo (právnická osoba), nebo místo podnikání (podnikající fyzické osoby).

Podmínky a postup řešení:

  • jedná se o vozidlo kategorie L nebo M1
  • dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel
  • vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce 
  • vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby (správní delikt dle § 35 odst. 2 písm. l)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním podáním vyplněného formuláře na magistrátu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář, občanský průkaz, nepovinné - velký technický průkaz vozidla a servisní knížka taxametru

Správní a jiné poplatky:

50 Kč (položka č. 34 bod 11 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) 

Lhůty pro vyřízení:

Pokud si žadatel přinese velký technický průkaz a servisní knížku taxametru - neprodleně, jinak po ověření ověření vozidla v registru vozidel 

Datum poslední aktualizace: 12.12.2022