Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oprávnění řidiče taxislužby

Průkaz pro řidiče taxislužby, který vykonává činnost pro provozovatele taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo chce jezdit jako řidič taxislužby nebo příležitostné osobní dopravy, má ve správním obvodu dopravního úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo jiný povolený pobyt, je starší 21 let a je  spolehlivý podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě

Podmínky a postup řešení:

Žadatel vyplní formulář, připojí 1x foto (jako na občanský průkaz), předloží občanský průkaz a řidičský průkaz

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o vystavení oprávnění řidiče taxislužby.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • V úřední dny pondělí a středa 8:00-11:30 h, 12:30-17:00 h. V ostatní dny po předchozí dohodě nebo telefonické dohodě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, řidičský průkaz, 1x průkazové foto

Správní a jiné poplatky:

500,- Kč na uhrazení správního poplatku dle sazebníku správních poplatků, položka č. 34 odst. 13 zákona č. 634/2004 Sb., o správních  poplatcích 

Lhůty pro vyřízení:

Vydání oprávnění (průkazu řidiče taxislužby) do 30 dnů od podání žádosti

Datum poslední aktualizace: 12.12.2022