Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní užívání pozemní komunikace a uzavírky

Výkopy, staveniště, lešení, skládky, kontejnery, popelnice; kulturní, sportovní a společenské akce na komunikaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená

Podmínky a postup řešení:

Předchozí souhlas vlastníka komunikace Předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost - situaci se zákresem - podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce) - pověření osoby zodpovědné za dodržování podmínek

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. do 10 dní 100,- Kč do 6 měsíců 500,- Kč nad 6 měsíců 1 000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

V jednodušších případech do 30 dnů, ve složitějších do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastník pozemní komunikace:
    - silnice II. a III. třídy - Krajská správa silnic Libereckého kraje
    - místní komunikace - Město Jablonec nad Nisou

Datum poslední aktualizace: 6.1.2020