Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna poměrů nezletilého dítěte / změna péče

V minulosti byla provedena právní úprava poměrů nezletilého dítěte, ale faktický způsob péče rodičů o nezletilé dítě již této úpravě neodpovídá. Změnily se podmínky v rodinách jednoho či obou rodičů a tedy i podmínky nezletilého dítěte, právní úprava ve věci nezletilého dítěte již není nebo je obtížně realizovatelná. Nezletilé dítě je již rozumově způsobilé vyjádřit svoje představy k formě péče rodičů, sděluje rodiči (rodičům) přání změny péče.

Podmínky a postup řešení:

Kontaktujte oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které vám poskytne poradenství. Obvykle následuje společná rodičovská schůzka a edukace rodičů o možném řešení situace dítěte.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu na změnu poměrů k nezletilému dítěti u místně příslušného soudu (osobně, poštou, datovou schránkou). Příslušnost soudu se řídí místem trvalého bydliště dítěte.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, případně další osoby či instituce, podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vždy je velmi důležité, aby rodiče, nezletilé děti, případně další zainteresované osoby a instituce úzce spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020