Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

OSPOD - Informace pro děti

Máš problémy, o kterých nechceš doma mluvit? Rodiče se rozcházejí, máš pocit, že pro ně nic neznamenáš? Nerozumíš si s rodiči, hádáte se? Tvoje rodina nemá peníze na jídlo nebo na další věci? Některý z rodičů nebo oba rodiče pijí alkohol, berou drogy, hrají na automatech? Nechávají tě rodiče doma často samotného, nezajímají se o tebe? Máš pocit, že se o tebe rodiče nestarají nebo tě nějakým způsobem zanedbávají? Žiješ s jedním rodičem a s druhým se nesmíš vídat? Ubližuje ti někdo – doma, venku nebo ve škole? Máš doma nebo ve škole problémy a bojíš se o nich doma mluvit? Provedl jsi něco ty a bojíš se, co se bude dít dál? Máš problémy s drogami, alkoholem nebo jinými závislostmi a nevíš na koho se obrátit? Napadají tě myšlenky, že by sis mohl ublížit nebo utéct z domova? Potřebuješ si s někým promluvit o svých problémech?

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Pokud je ti méně než 18 let a některá z výše uvedených situací se tě týká, můžeš nás kontaktovat i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za tvoji výchovu. Tvůj názor je důležitý, při rozhovoru se můžeš svobodně vyjadřovat.

Podmínky a postup řešení:

Postup není striktně jednotně stanoven, ale závisí na konkrétní situaci a vyhodnocení situace, včetně posouzení naléhavosti přijmout opatření k ochraně zájmů tvých zájmů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podnětem k zahájení činnosti je nejčastěji tvé oznámení, případně tvého sourozence, kamaráda nebo jiné osoby, které důvěřuješ.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Je vhodné mít sebou občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (pokud je máš), ale není to nutnost. 

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků - sociálně-právní ochrana dětí je bezplatná.

Datum poslední aktualizace: 1.9.2021