Przystanek nr 6: Arboretum, ul. Pod Petřínem

Park między ul. Pod Petřínem i ul. Petřínská był najprawdopodobniej założony w dwudziestych latach XIX wieku przez Związek Pożyteczności Publicznej w Jabloncu.

Na przestrzeni lat park zdziczał. Został odnowiony dopiero w ramach przygotowania wewnętrznego obszaru turystycznego w 2006 roku. Z tej okazji naprawiono zabytkowe schody, wykarczowano dzikie zarośla i samosiejki, opatrzono drzewa, oczyszczono teren z dzikich wysypisk, odnowiono ścieszki itp.

W związku z dużą liczbą drzew oraz tabliczek umieszczonymi na nich z czeskimi i łacińskimi nazwami poszczególnych drzew, zaczęto park nazywać arboretum, choć definicji tego słowa w pełni nie odpowiada. Nazwa arboretum pochodzi z łacińskiego arbor, co znaczy - drzewo. Arboretum to przejęte z obcego języka określenie znaczące wyspecjalizowany ogród czy obszar z rosnącymi drzewami, roślinnością, również egzotyczną, utrzymywany jako park - zbiór roślinny z programem naukowym lub eksperymentalnym. Główne naukowe przeznaczenie arboreta to nauka o drzewostanie, dendrologia, wyspecjalizowane kierunki botaniki.