Odpady pro občany

Informace o odpadech, jejich třídění, likvidaci a recyklaci

Třídit odpady se vyplatí jak z důvodu omezení negativního vlivu na životní prostředí, nebezpečné odpady do popelnice opravdu nepatří, neboť většina z nich jsou jedy a vážně narušují životní prostředí, ale také z ekonomického hlediska. Papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, případně železo pak zbytečně zabírají místo v kontejnerech na komunální odpad a následně na skládkách a přitom by se tyto suroviny mohly recyklovat. Na těchto stránkách se dozvíte, kam jednotlivé složky komunálního odpadu můžete odevzdat, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.

Poplatky za odpad od 1. 1. 2022

Nový systém poplatků za odpad

Přehled akcí v roce 2022

Druhy odpadů

Další informace