Jablonecký měsíčník

Zpravodaj územně správního celku Jablonec nad Nisou

Jablonecký měsíčník - hlavička zelená

Aktuální číslo

Jablonecký měsíčník - listopad 2022

Redakce

Adresa redakce: Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 46601 | Redaktor: Jiří Endler, tel.: 724 290 784, email: mesicnik@mestojablonec.cz | IČO: 00262340 | Registrace: MK ČR E 10465 | Redakční rada: Ing. Jan Macek, Ing. Jana Hamplová, Ing. Miloš Vele, Mgr. Vladimír Opatrný, MgA. Jan Picko, Jan Vrajík, Mgr. Pavel Žur, JUDr. Marek Řeháček, Jana Fričová, Markéta Hozová, dipl. ek. | Tištěná verze Jabloneckého měsíčníku vychází 11x ročně v nákladu 21 450 kusů.

Podmínky inzerce

Statut Jabloneckého měsíčníku

Distribuce Jabloneckého měsíčníku

Archiv starších čísel

Ročník 2022 | Ročník 2021 | Ročník 2020 | Ročník 2019 | Ročník 2018 | Ročník 2017 | Ročník 2016 | Ročník 2015 | Ročník 2014 | Ročník 2013 | Ročník 2012 | Ročník 2011 | Ročník 2010 | Ročník 2009 | Ročník 2008 | Ročník 2007 | Ročník 2006 | Ročník 2005 | Ročník 2004 | Ročník 2003