Z Plynární se odvezlo mnoho injekčních stříkaček

26.05.2023 - Ve čtvrtek 25. května přikročil jablonecký magistrát s městskou policií a pracovníky veřejně prospěšných prací k razantnímu úklidu dalšího z problémových míst v Jablonci. Tentokrát šlo o opuštěnou garáž v ulici Plynární, kterou osídlili lidé bez domova. Celkem odtud odvezli necelou tunu odpadu, ve kterém bylo velké množství použitých injekčních stříkaček. 

„Původní nájemce garáže zemřel, a tak přestala sloužit svému účelu. Naopak se stala útočištěm lidí bez domova, kteří zde našli vhodné přístřeší. Místo opakovaně kontrolovali strážníci jablonecké městské policie a upozorňovali na fakt, že by jej měli opustit. Po několika upozorněních jsme se rozhodli neutěšený stav změnit a garáž s pomocí strážníků a pracovníků VPP uklidit,“ konstatuje Miloš Vele, primátor Jablonce nad Nisou.

Podle jeho slov příští týden úklid dokonči jablonecké technické služby. „Garáž necháme srovnat se zemí a pozemek upravit, aby už tu nebylo místo vhodné k bydlení osob bez domova a drogově závislých. I z ulice Plynární totiž bylo odvezeno velké množství nebezpečného materiálu, obsahujícího zbytky injekčních stříkaček a jehly,“ připomíná primátor.

Úklid v Plynární ulici nebyl první, který město zorganizovalo. Za sebou má už tři podobné zkušenosti, protože Jablonec nad Nisou začal uklízet veřejná prostranství, kde se zdržují lidé bez domova, v prosinci loňského roku. Tehdy byla hlavním důvodem uzavírka lesa na Prosečském hřebeni kvůli odlovu divokých prasat. Pracovníci VPP odtud odklidili 2,5 tuny odpadu. „Podruhé se uklízelo v polovině února pod mostem u Mšenského potoka v ulici Želivského a pod mostem v ulici Pražská u kolejí, odkud se celkem odvezlo 2,12 tun odpadu. Také tady se našlo poměrně hodně použitých jehel. V dubnu se z Jabloneckých Pasek odvezl odpad o váze 2,1 tuny,“ informuje Martina Vacková, vedoucí kanceláře tajemníka jabloneckého magistrátu.