Program a materiály zastupitelstva

3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se koná ve čtvrtek 23. března 2023 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. III. rozpočtová opatření 2023 
 5. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2022 
 6. Návrh strategie udržitelnosti a rozvoje Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
 7. Změna zřizovací listiny a přílohy č. 1 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 
 8. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2023 
 9. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 10. Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023 – Info C, Š“ 
 11. Další postup ve věci užívání "historického majetku města" Úřadem práce ČR 
 12. Petice proti záměru vedení nemocnice (čas 14:30 h) 
 13. Prodej vodohospodářské stavby „Jablonec n.N., Proseč n.N., Na Palouku – kanalizace na p.p.č. 1124/1 – JN 008 295 - Info P“ 
 14. Prodej vodohospodářské stavby „Jablonec n. N., Proseč n. N., Na Palouku – p.p.č. 537/6 - kanalizace – JN 008 392 - Info P“ 
 15. Zajištění městské hromadné dopravy od 1.2.2023 (V. průběžná zpráva) 
 16. Převody pozemků a přijetí daru - Info „C, M, N, P, Š“ 
 17. Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ – změny v osobách nabyvatelů bytových jednotek, členů družstva - Info P" 
 18. Snížení účelové dotace společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na rok 2023 
 19. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou - CSS Jablonec nad Nisou, p. o. 
 20. Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 
 21. Zásady zřizování a obsazování osadních výborů - Info C, K, V, Ž, Š, P, R, N, M" 
 22. Doplnění Osadního výboru Centrum - Info C" 
 23. Kontrola plnění usnesení
 24. Vyřízení interpelací z minulého ZM 
 25. Zpráva o činnosti představitelů města 
 26. Nové interpelace 
 27. Rozprava – diskuze