04.01.2023 - Investiční plány

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se POUZE pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

Istav Media, s.r.o.

Odpověď

Vážení,

na základě Vaší žádosti ze dne 3. 1. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

V příloze tohoto dopisu naleznete kopie rozhodnutí vydávaných stavebním úřadem Magistrátu Jablonec nad Nisou v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Konkrétně jde o:

V příloze také naleznete rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace, které se týká anonymizace osobních údajů fyzických osob.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Příloha 1

Příloha 2