Počet divočáků bude regulovat lov i klec

22.11.2022 - Statutární město Jablonec nad Nisou bojuje s přemnoženými divočáky. Připravilo proto několik opatření, jak jejich počet regulovat a jak vytlačit zvířata z obydlených oblastí zpět do lesů. Jedním z opatření je odchytová klec nebo uzavření lesů kvůli odlovu na celý víkend.

Odchytovou klec koupilo statutární město Jablonec nad Nisou ze svého rozpočtu a zapůjčilo ji myslivecké organizaci, která vytipovala vhodné místo pro její umístění. „Klec už je na svém místě a nyní je nutné vyčkat, než si na ni divoká prasata zvyknou. Hlídat ji a pohyb kolem ní bude kamera, připojená na centrální dispečink městské policie. Cesta, na které klec je, je z obou stran uzavřená, závory jsou zamčené a vstup na ni je přísně zakázaný automobilům i chodcům. Důrazně proto žádáme obyvatele, pokud na klec náhodou narazí, aby se jí vyhnuli a zvířata neplašili. Maří tak práci myslivců,“ apeluje na veřejnost jablonecký primátor Miloš Vele.

Kromě odchytové klece budou od 1. prosince na tři měsíce uzavřené lesy v části honitby Rádlo, a to konkrétně v oblasti Srnčího dolu a Prosečského hřebene vždy od 18 hodin večer do 6 hodin ráno následujícího dne (Hranice uzavřených území). „Počítáme také s několika celodenními uzavírkami lesů v době, kdy bude probíhat společný lov či naháňka,“ říká Petra Němečková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu.

Celodenní uzavírka lesů se týká víkendů:

Důvodem tak rozsáhlého omezení je zajistit zvěři klid v lese, tím minimalizovat migraci zvěře mezi honitbami, což usnadní její lov. „Podstatným důvodem uzavření lesů je samozřejmě bezpečnost veřejnosti v době odlovu. Nechoďte proto ve vyznačených termínech do lesů a dbejte důsledně upozornění na informačních tabulkách. Je to ve vašem zájmu,“ žádá primátor Vele.