Zvukový záznam po bodech

Zvukový záznam z ustavujícího zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 24.10.2022. Rozděleno po bodech jednání. Body jsou řazeny dle pořadí jednání, po přečíslování.

 1. Zahájení jednání

34155[34155][][500][25][true][audio][mpeg]

 2. Zpráva registračního úřadu o průběhu a výsledku voleb do zastupitelstva města 

34157[34157][][500][25][true][audio][mpeg]

 3. Složení slibu členů zastupitelstva

34158[34158][][500][25][true][audio][mpeg]

 4. Schválení určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

34153[34153][][500][25][true][audio][mpeg]

 5. Schválení programu jednání 

34156[34156][][500][25][true][audio][mpeg]

 6. Schválení složení návrhové komise 

34152[34152][][500][25][true][audio][mpeg]

 7. Stanovení počtu členů rady města, počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí 

34159[34159][][500][25][true][audio][mpeg]

 8. Schválení volebního řádu, zřízení volební komise a schválení jejího složení 

34154[34154][][500][25][true][audio][mpeg]

 9. Volba primátora města 

34160[34160][][500][25][true][audio][mpeg]

10. Volba náměstků primátora

34168[34168][][500][25][true][audio][mpeg]

11. Volba členů rady města

34167[34167][][500][25][true][audio][mpeg]

12. Zásady odměňování členů zastupitelstva města, členů rady města a členů výborů a komisí vč. pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 

34165[34165][][500][25][true][audio][mpeg]

13. Pověření členů zastupitelstva města Jablonec nad Nisou k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona o matrikách 

34163[34163][][500][25][true][audio][mpeg]

14. Určení člena zastupitelstva pro účely pořizování územně plánovací dokumentace

34164[34164][][500][25][true][audio][mpeg]

15. Termíny zasedání zastupitelstva města pro rok 2022

34162[34162][][500][25][true][audio][mpeg]

16. Diskuze 

34166[34166][][500][25][true][audio][mpeg]

17. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

34161[34161][][500][25][true][audio][mpeg]