Setkání s občany 2022 - Žižkův Vrch

Zápis ze setkání s občany na Žižkově vrchu ze dne 26. května 2022. Setkání moderoval Jan Štol, který v úvodu přivítal přítomné občany i zástupce města a předal slovo k dotazům.
 1. Na Výšině 6 máme dlážděnou silnici, auta zde jezdí rychle. Mohl by tam být umístěn zpomalovací práh?

  p. Kouřil -- k umístění zpomalovacího pruhu musíme mít povolení Policie ČR. Poznamenáme si to, ale často máme i opačné požadavky na jeho odstranění, neboť přejezd přes práh bývá hlučný.

  p. Kozák -- na dlažbu je umístění problematické, překvapujeme mě, že je v této ulici rychlá jízda, prosím MP o zvýšený dohled.

  p. Novák -- máme spíš podněty na rychlou jízdu v ul. Ještědská, především na pekařská auta. Zkoušíme žádat o měření, musí to povolit Policie ČR.

  p. Kouřil -- pokusím se kontaktovat majitele pekárny, aby dal pokyn řidičům.

 2. Při cestě z lesoparku na zastávku u Brandlu chybí před přejezdem i za přejezdem chodník. Je tam velký provoz aut, pro chodce je to tam nepříjemné.

  p. Kouřil -- máte pravdu, známe tu lokalitu. Podíváme se na to s kolegy a budeme vás zde informovat.

 3. Nevíte, co se bude dál dít s divočáky? V neděli v 19 hodin jsme měli pod barákem asi 15 kusů, mám s nimi nepříjemnou zkušenost.

  p. Čeřovský -- vloni proběhl řízený odstřel, podařilo se odstřelit asi 50 kusů, určitě to pomohlo, ale nemáme moc možností dalšího řešení. Projednáme to s myslivci. Doporučuji udržovat čistotu území, nenechávat posekanou trávu ani jiné organické odpadky, divočáci to cítí na velkou vzdálenost. Prověříme možnost opakovaného odstřelu.

  p. Kouřil -- v Srnčím dole mají koridor, kterým se pohybují. Myslivci řekli, že mají dobrou paměť, když dojde k střelu na některém území, již se tam nepohybují.

  p. Vondráček, předseda Osadního výboru Žižkův vrch -- v našem osadním výboru bylo původně 9 členů, nyní je jich pouhých 7. Účast v letech minulých byla hojná, nyní ne. Vyzývám, jestli byste nevěděli o aktivním občanovi Žižkova vrchu, který by měl zájem být členem. Jsme ve spojení s p. Štolem, posílám mu závěry z jednání, např. připomínky na úpravy komunikací, kolečka v Srnčím dole apod. Věříme, že se bude v Srnčáku dále něco rozvíjet, připomínkovali jsme přístupovou cestu do Srnčího dolu, kde je centrální informační tabule. Již prý existuje projekt. Máme Facebook, můžete využít i informační kanály města, kde je kontakt na náš osadní výbor. Kance řešíme skoro na každém osadním výboru, jsou opravdu v blízkosti obydlí. Souhlasím, že to souvisí s chováním občanů, kteří odhazují bio odpad, a to kance láká. Řešili jsme i kompostéry, zavrhli jsme je a s optimismem očekáváme menší hnědé kompostéry pro občany. V participativním rozpočtu jsme poukázali na stav Srnčího dolu a těší nás, že se již řeší. Občas dostáváme finanční příspěvky od města, za ně děkujeme. Nakoupili jsme stroje, abychom mohli sami něco opravit. Rychlá jízda pekařských vozů je zde problém, především mezi 4. - 5. hodinou ráno, je to významný budíček. Zkusím kontaktovat majitele pekárny. V červnu bude další setkání osadních výborů s primátorem, tam můžeme nějaké věci připomínkovat. Stále jsme zde také řešili tangentu, kudy povede a jak to bude vypadat. Budeme rádi, když se v budoucnu vystaví tak, aby byla co nejmenším zásahem do Srnčího dolu, aby se nemusely kácet lesy a byly tam průchody pro občany a pro zvěř. Je v tom nějaký vývoj? Také Občanské sdružení Srnčí důl je velmi aktivní v tomto směru.

  p. Gaislerová -- pozitivní je, že projektová dokumentace na úpravu příčné cesty v Srnčím dolu je těsně před dokončením, ladíme detaily, nevíme zatím cenu. Pak bude záležet, jestli si to město bude moci dovolit v letošním, nebo až v příštím roce.

 4. Bude rekonstruováno i doskočiště?

  p. Gaislerová -- toho se rekonstrukce zatím týkat nebude, celý areál je v nájmu společnosti Sport Jablonec nad Nisou, my se v tuto chvíli zabýváme cestou, která je v nejhorším stavu.

  p. Roubíček -- k otázce Srnčího dolu a k němu navazujícímu západnímu obchvatu -- ten je více odkloněn od města. První pohled je územní plán, dnes probíhá změna č. 8, která promítne Zásady rozvoje území Libereckého kraje a tím se to potvrdí v územním plánu města Jablonce nad Nisou. Dnes je to území vyznačeno jako rezerva, ale tímto se to potvrdí jako vymezený koridor. To by mohlo být schváleno koncem letošního roku. Z pohledu realizace a příprav, investorem je ŘSD, koordinuje si všechny kroky, které povedou k realizaci. Nikdo neví, kdy to bude. Zatím proběhl geologický průzkum, zaměření a mají hotovou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí. V této fázi budeme vyzváni k účasti na projektu s připomínkami ve vazbě na průchodnost lidí, zvěře, průjezdnost, návaznost cyklotras atd. Bude to o tom, abychom si řekli, jakou funkci od Srnčáku dnes očekáváme. Chystá se tam i soukromá investice v dolní části, bude probíhat investice do sportovní infrastruktury, a proto budu rád, když z vaší strany přijdou nápady a podněty na budoucí využití. Prapůvodní funkce je překonána, dříve to byla varianta pro atlety, nyní očekáváme více rekreační funkci. Ovál by měl být hlavním motivem, ale k tomu chceme přidat nové funkce, které byste si přáli. Přicházejte prosím co nejrychleji se svými návrhy, začátkem července proběhne schůzka se zpracovatelem projektové dokumentace.

 5. Děkuji MP i státní policii za práci na Žižkově vrchu. Včera např. se tu objevil feťák, je to dealer, vlezl mi do auta. Je jich tady poslední dobou hodně. Díky a prosím všechny, volejte MP nebo Polici ČR.

 6. Chtěla bych město pochválit za park tady na Žižkově vrchu, je pěkný a dobře udržovaný. A ještě se chci zeptat, jestli nepočítáte s krytou tržnicí?

  p. Roubíček -- jsme město s dlouhým podzimem a zimou, skoro bez jara a léta a s častým deštěm. Krytá tržnice je součástí řešení území nového terminálu veřejné dopravy. Materiál řeší území od ul. Kamenné, proti proudu Nisy až po ul. Mlýnskou, v prostoru parkoviště, stávající tržnice a stávajícího autobusového nádraží. Tam na to máme studii, jedná se o kombinaci polokryté a kryté tržnice.

 7. Vrátím se k tomu předtím. Bydlím v Nové Pasířské a chodím do Budovatelů. Hemží se to tam bezdomovci, v průjezdu jsou nalití, žebrají peníze, je to hrozné, jsou všude u „abecedy". Je to pro strach. Uřezali jste na zastávce lavičky, což je strašné pro starší lidi.

  p. Čeřovský -- můžeme konat dle toho, jaké jsou možnosti a zákony ČR v této věci. Bezdomovci, ač se nám líbí, nebo nelíbí, nemá nikdo šanci s nimi něco udělat, pokud neporušují zákony. Pokud konají něco v rozporu s veřejným pořádkem, volejte MP. Ta má právo je ztotožnit, ale pokud nepáchají trestnou nebo přestupkovou činnost, nemůžeme je nikam vykázat nebo odvézt.

  p. Novák -- Na Vršku je nyní umístěná kamera, tak se to tam vyčistilo, a jsou teď před „abecedou". Já to vím, chápu vás, ale oni nic neporušují.

 8. Trápí mě, jak město řeší veřejnou dopravu. Veřejná doprava by se měla podporovat. Všichni víme, že jezdit autem není zdravé, ale město pro to nic nedělá. Je potřeba, aby byl v ulici Palackého ke světelné křižovatce bus pruh, aby měly autobusy priority před ostatní dopravou, aby si lidi uvědomili že bus je lepší, nebo aby chodili pěšky. Na zastávce hlavní nádraží staví 4 autobusy za den, jsou tam 3 přístřešky, nejsou zde potřeba, shlukuji se tam bezdomovci.

  p. Wejnar -- MHD v Jablonci je jedna z nejlepších v rámci okresních měst v republice. Veřejnou dopravu trápí, že stojí v kolonách, je to dáno nastavením města, jsme v horách, bus pruhy by byly dobré, ale není na ně prostor. Co se týká nádraží, jsem rád, že tam byla vybudována otočka, hlavně pro výlukové autobusy. Město zde udělalo nadčasově dva přístřešky a jeden kryt na kola.

 9. Chci se zeptat, kdo uklízí autobusy, sedačky. Kontroluje to někdo? Všímáte si, jak jsou špinavé?

  p. Wejnar -- ano, provádíme kontrolu, fotíme to a předáváme dopravci. Od příštího roku zde bude nový dopravce ČSAD Slaný, který vyrábí pro Jablonec zcela nové moderní autobusy. Současná společnost má 9 let staré autobusy a sedačky jsou opravdu špinavé. Dnes je ekonomika provozu komplikovanější, řidiči si uklízejí sami. Dopravce zajistil vyčištění sedaček autobusů ve dvou etapách.

 10. Objednali jste strojky, které nefungují, jsou poruchové. Nefunguje čtečka karet, občas nevyjíždějí lístky, Jablonecká dopravní to neřeší.

  p. Wejnar -- my to řešíme, jsou to strojky nové generace, zařízení, která umožňují platbu kartou a jsou připraveny na QR kódy. Byly vybrány klasicky výběrovým řízením v souladu se zákonem. Tato firma splnila všechna kritéria -- dodala strojky v požadovaném termínu za nejnižší cenu a kvalita těchto odbavovacích zařízení je dobrá. Občas výpadky jsou, minulý týden je byl technik servisovat. Máme kontrolní data, tržby jdou výrazně nahoru, není to všechno v těch strojcích. Zařízení u ČSAD Slaný budou zapojena originál z výroby. Cedule problikávají, protože strojky vysílají každých 15 vteřin data do centrálního dispečinku, kde je vidět, kde ten autobus je. Prosím zastavte se u mě v kanceláři, můžeme tyto a další technické podrobnosti prodiskutovat.

 11. Šlo by znovu prověřit možnost celoročního zjednosměrnění ul. Nová Pasířská? Ta doprava je tam neúnosná.

  p. Čeřovský -- zorganizujte to, napište petici, já bych byl také pro. Bydlím tam, je to hrozné. Když jsem se na to ptal kolegyně, údajně na tom není jednotná shoda obyvatel. Souhlasím s Vámi. Jde i o bezpečnost.

 12. Plánuje se realizace cyklostezek, např. propojení Žižkova vrchu s přehradou?

  p. Roubíček -- na stránkách města máme generel cyklostezek, z toho je zřejmé, odkud kam co povede. Realizace v centru vázne, v současnosti se realizuje část cyklostezky z 5. května na Pasecké náměstí. Dále se začíná realizovat akce cyklopruhy Palackého, od hasičárny. Nejvíce viditelnou stavbou bude nový druhý most pro pěší a cyklisty přes Bílou Nisu, realizace bude letos. Je to i o nových zálivech pro autobusy atd., bude to končit až na Horním náměstí. V rámci této akce bude provedena také celoplošná oprava asfaltu. Cyklopruhy znamenají vyznačení na komunikaci, zároveň jako aktivní cyklista bohužel s negativní zkušeností s řidičem, který mě přehlédl, apeluji na to, že i cyklisté se musí chovat v duchu pravidel silničního provozu. Momentálně mě nejvíce zajímá právě průjezdnost opačným směrem na Rádlo přes Srnčák. Co bude odtud do města, s tím nejsem seznámen. Dejte mi kontakt a já Vám odpovím.

 13. Bydlím v ul. Řetízková, potřebovali bychom odstranit suché větve na stromech.

  p. Gaislerová -- spousta pozemků tady na Žižkově vrchu je v majetku jednotlivých společenství vlastníků. Pokud je to před č. 18, je tam mnoho let suchá borovice, není to ve vlastnictví města, musí si požádat a odstranit na vlastní náklady společenství vlastníků.

 14. Kdo chodí kontrolovat suché větve v lesoparku?

  p. Gaislerová -- práce v lesoparku spojené s kácením a ošetřováním stromů probíhají kontinuálně. Bohužel nelze zajistit, aby již ošetřený strom znovu neprosychal, na některá místa se opakovaně vracíme.

 15. Lidé, co mají psi, jsou problém. Psi čůrají na kytky. Proč město nezkoriguje počet psů? Jsem zvyklá chodit po trávě, je to nepříjemné, když jsou tam exkrementy.

  p. Čeřovský -- máme vyhlášky, jsou tu tzv. psí louky, kde mohou být psi na volno a místa, kde to není možné. Vidím, že si exkrementy lidé většinou sbírají. Když vidíte, že to lidé nedodržují, není jiná šance, než že zavoláte MP. Jenom ti mohou kontrolovat dodržování vyhlášek. Český právní řád neumožňuje regulovat počet psů.

  p. Roubíček -- jestli ráda chodíte bosa po trávě, můžete přijít na hřiště pro baseball ve Mšeně. Je veřejně přístupné, když se tam zrovna nehraje, např. dopoledne, není problém se tam procházet a garantuji vám, že do ničeho nešlápnete.

Pan Štol poděkoval všem přítomným a ukončil diskuzi.