Setkání s občany 2022 - Proseč nad Nisou

Zápis ze setkání s občany v hasičárně v Proseči nad Nisou dne 14. dubna 2022.

 1. Kdy se provede konečná úprava ulice Vrcholová, aby se po ní dalo celoročně jezdit?

  Lenka Čapuchová: v ulici není odvodnění, proto tam nemůžeme položit asfalt. Pravidelně opravujeme obrusem a neumíme bohužel nic jiného udělat, pouze opravujeme stávající. Dvakrát do roka jaro, podzim se to zasypává.

  Pavel Kozák: tato komunikace nemá konstrukční vrstvy. Je to taková cesta. Vždy se to obrousí a znova doplní.

 2. Byli jsme obesláni, abychom se přihlásili k poplatkům za popelnici. Ano, přihlásili jsme se, ale je tady problém, že do ulice Vrcholové nezajíždí popeláři. Řeknete mi, jak chcete po občanech ve vysokém věku, aby tahali popelnice dolů z kopce?

  Barbora Šnytrová: tam, kam nevede svozová trasa, je možnost využít odpadových pytlů.

  Milan Kouřil: můžeme se podívat na to, jestli tam mohou svozová auta zajet.

  Lenka Čapuchová: na začátku i na konci ulice je omezení vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny. Jsou tam špatné šířkové parametry a nejsou tam konstrukční vrstvy.

 3. Ulice Jabloňová -- havarijní stav -- neustálý provoz nákladních automobilů. Kdy se bude ulice opravovat? Aby se v ulici Horní zasypaly hrany krajnice. Jestli je možné z obou stran ulice osazení dopravní značkou 30 km?

  Lenka Čapuchová: v roce 2020 se dělal celý horní úsek ulice Jabloňové. Letos se bude dělat během léta úsek od Prosečské po číslo 49. V každé lokalitě vybíráme ty nejhorší úseky a ty opravujeme z prostředků, které na toto máme určené. K dopravnímu opatření. Třicítka je v Široké a v Horní ulici, řidiči to nerespektují. PČR nám v takto úzkých ulicích už další omezení rychlosti zřejmě neschválí.

  Pavel Kozák: v Horní ulici osazeny zpomalovací prahy, a počítá se se zasypáním krajnic v části od otočky autobusu.

  Petr Roubíček: odbor rozvoje má zpracovanou studii tzv. humanizace ulice Horní s ulicí Prosečskou až k zatáčce, kde se to mění na ulici Širokou. Nyní se zaměřujeme na první část, která začíná křižovatkou s ulicí Prosečskou směrem nahoru ke křižovatce V Ráji. Brzy budou osloveni vlastnící přilehlých pozemků, do kterých budeme muset zasáhnout, aby se to dalo celé zrealizovat. Bude se pokládat voda, kanalizace, budovat chodník.

  Poděkoval OV za kampaň mezi místními ohledně zájmu o napojení na kanalizaci v ul. Zlatá ulička.

 4. Je možné ulici Jabloňovou osadit značkami do 3,5t?

  Lenka Čapuchová: zóna do 3,5 t a omezení rychlosti na 30 km/hod začíná od silnice Prosečská a končí ulicí Horní. Všechny místní komunikace, které propojují tyto komunikace, se v této zóně nacházejí a je zde nutné dodržovat toto dopravní značení

 5. Ulice Za Říčkou, Nad Školkou, chodí zde maminky na procházky s dětmi a řidiči tady jezdí dost rychle. Šla by osadit značka s třicítkou nebo měřit rychlost?

  Tomáš Svačina (MP): komunikace k měření rychlosti musí splňovat určité parametry. Městská policie si vše musí nechat schvalovat PČR, a to je velký problém. PČR má novou metodiku a letos je mnohem méně míst, kde nám to PČR povolila.

 6. Horní Proseč, kde se říká na Bažině. Tam kdysi býval rybník. Bude se obnovovat?

  Petr Roubíček: ano, rybník bude obnoven. V současné době se dokončuje regulační plán č. 5, kde se řeší celý ten prostor toho hřebenu. 2. 5. 2022 bude představen zpracovateli a investorem na Výboru pro územní plánování.

 7. Jak to bude vypadat s vodovodem ve staré zástavbě v Prosečské ul. (kvalita vody, obsah vody, studny)?

  Petr Roubíček: teď probíhá akce ŘSD, uzávěra na Prosečské ulici, která má mimo jiné řešit zasolování studní a zároveň město tam položí nový vodovod a Prosečská 199, 200 se mohou připojit.

 8. Vlastním pozemky 1333, 1334 -- dozvěděl jsem se o investiční akci Na Palouku v roce 2023 a ptám se, jestli bude na nás město myslet směrem k Prosečské ul. dolů na nějaké připojení? Je zde ochranné pásmo Kyselky a čekám roky na nějaké řešení.

  Petr Roubíček: v rámci akce, kterou jste zmiňoval, tam to zasíťování proběhne. Bude to kapacitně natolik, aby to obsloužilo i ty pozemky nebo obyvatele, kteří k tomu přiléhají.

 9. Dále se chci zeptat na dopravní obslužnost těchto pozemků, kde je jediná komunikace a p. Černý řekl, že je to účelová komunikace. Město od tohoto dává ruce pryč, ale je to náš jediný přístup, tak se chci zeptat, jestli se s tím bude něco dělat?

  Lenka Čapuchová: zákon o pozemních komunikacích řeší přístupy, ale v zákoně je popsáno, že o účelovou komunikaci se stará ten, kdo ji užívá. Protože to neslouží široké veřejnosti, ale úzkému počtu lidí. Nic tam neplánujeme dělat.

  S tímto problémem se seznámí náměstek Kouřil a bude hledat řešení, jestli nějaké vůbec je.

 10. Překladiště

  Milan Kouřil: jsme v jednání s firmou Marius Pedersen a máme společný cíl přemístit to, co je na Horní Proseči, do lokality Brandl. Došlo k demolici bývalé teplárny a projektová společnost Valbek zpracuje studii proveditelnosti nového překladiště Brandl-Zelené údolí, která by měla být hotová v září.

  Petr Roubíček: doplnil, že základním předpokladem pro umístění takovéto činnosti je soulad s územním plánem. Toto nastalo v roce 2017.

 11. Ulice Široká, jaké jsou s ní plány?

  Milan Kouřil: proběhly převody nemovitostí do osobního vlastnictví. Je již vybráno 10 mil. Kč, které jsou uloženy na zvláštním účtu města a tyto prostředky se budou do této lokality vracet. OV a společenství vlastníků si musí říci, jaká je jejich priorita a do čeho se mají finanční prostředky alokovat. Jestli to bude velkoplošná oprava ulice Široká, tak na to jsme připraveni. Technické služby jsou na toto připraveny a stálo by to 8 mil. Kč.

  Tomáš Kohout (předseda OV): není cílem osadního výboru všechny peníze vyasfaltovat.

 12. Ulice Široká -- kruháč. Navrhuje umístit retardéry v ulici Tovární kvůli svozovým autům.

  Lenka Čapuchová: Silnice Tovární není v majetku města, ale KSSLK.

  Ulice Široká -- od okružní křižovatky po silnici Tovární -- se plánuje oprava povrchu a následně nové vodorovné dopravní značení, včetně úpravy kruhové křižovatky -- nyní řeší dopravní inženýr. Projekt by se měl realizovat 2022/2023. Vaše připomínky / návrhy mu byly předány.

  Obyvatelé navrhují umístit radary, které ukazují i SPZ.

  Milan Kouřil: pilotně bude v září spuštěno měření v ulici U Přehrady radarem, který ukazuje SPZ, s cílem se zaměřit na tranzitní dopravu na krajské komunikaci. Až budeme mít nějaké výsledky od PČR, můžeme se věnovat i dalším lokalitám.

 13. Ulice Široká-nejsem si jist, že obyvatelé zvednou ruku pro ten asfalt. Na devastaci ulice se z 90% podílí popelářská auta. A na nápravě by se mělo podílet město a firma Marius Pedersen. Vybrat od lidí peníze a vrazit to do infrastruktury, nevím, zda to je řešení.

  Milan Kouřil: těch 20. mil Kč, co se postupně vyberou, tak ty jsou na to, aby se opravdu vrátily do této lokality. Byli bychom rádi, kdyby rozhodnutí a požadavky vzešly z valné hromady Bytového družstva Horní Proseč.

  David Mánek: OV bude aktivně komunikovat s vámi místními, kterých se to týká a vy se budete podílet na rozhodování, kam finanční prostředky půjdou.

 14. Zlatá Ulička-skála ve vnitřku zatáčky. O metr skálu odpálit-velká auta si zde ničí kabiny a skříně.

  Štěpánka Gaislerová: Po dohodě s žadatelem proběhne schůzka na místě k prověření vlastnických vztahů k pozemku a potřebnosti požadovaného zásahu.

 15. Zlatá Ulička a ulice Za Říčkou. Nedá se tam chodit. Je tam cyklostezka a nikdo neupozorní, že jede. Tam, jak se má dělat rybník, tam je už dva roky propadlý kanál. Jsou tam staré stromy, padají větve.

  Štěpánka Gaislerová: V ul. Zlatá ulička je pouze jeden z lesních pozemků v majetku města a následně řada osik při komunikaci v horní části ulice. Tyto stromy prověříme. V ul. Za Říčkou by bylo třeba specifikovat problematické místo. Odd. správy veřejné zeleně může zásahy provést pouze na dřevinách rostoucích na pozemcích v majetku města.

 16. Ulice Prosečská-Zlatá Ulička kanalizace.

  Petr Roubíček: jednáme s SVS, jestli se jim budoucí provoz vyplatí. V tuto chvíli na tu část ulice Prosečská pod ulicí Zlatá Ulička jsou zatím negativní. Jednáme. Zlatá Ulička se vyvíjí docela dobře. Je tam určité procento zájemců, ale ten spodek tam nevychází.

 17. Do kdy bude uzavírka Prosečské ulice?

  Petr Roubíček: na konci května to bude zprovozněno pro autobusy. Do konce června budou finální povrchy.

 18. Ulice Vrcholová-výjezd z ulice není možný. Já otáčím u domu a jedu nahoru. Ostatní nemůžou a jezdí část cesty dolu a hrozí jim velký flastr. Nemají jinou možnost. Výjezd z ulice Vrcholová nahoře chybí zrcadlo. Dost nebezpečné.

  Petr Roubíček: problém vnímáme, ale berte to jako věc dočasnou. Určitě ta dočasnost se dá zpříjemnit v rámci možností. Ale dole jedete do stavby, a to je malér, tak to nemá řešení. Chtělo by to urychlit stavbu.

 19. Nikdo nevěděl, že bude uzávěra Prosečské ulice.

  Ivana Řimnáčová: určitě to bylo povolováno úřední vyhláškou na úřední desce.

  Petr Roubíček: povolováno to bylo nějakým legitimní procesem. My nejsme investorem, to je ŘSD. My jako město komunikujeme jinak. Už na týdny dopředu říkáme, co se kde, v které části města, bude dít. ŘSD tento přístup nemá.

 20. Ze Široké ulice dolu k překladišti chodník se v zimě stále nepluhuje. Proč? Všichni chodci chodí po silnici. Je to už druhá zima.

  Pavel Kozák: samotná ulice Široká je dost široká, a proto se z tohoto důvodu do údržby ten chodník nedával. Je tam malá frekvence lidí. Všechny chodníky se v Jablonci neudržují. Ani podnětů nebylo tolik. Dobře, dáme do podnětů na aktualizaci zimní údržby chodník ulice Široká směrem k překladišti.

 21. Proč se nepoužívá autobusová zastávka Budovatelů do Proseče?

  Luboš Wejnar: objasnil důvod změn jízdních řádů a linkového vedení s platností od 1. 2. 2021. Linky vedené do Proseče v pracovní dny místo zastávky Budovatelů využívají nově zastávku Divadlo (rozdíl v docházkové vzdálenost 400 m).

Zapsala: Zuzana Radušovská