Radní schválili výjimku z počtu žáků ve třídách

18.03.2022 - Jablonečtí radní schválili snížení průměrného počtu žáků ve třídě, o které požádala ředitelka ZŠ 5. května. Udělení výjimky si nevyžádá zvýšené výdaje z městského rozpočtu.

O povolení výjimky požádala jablonecký magistrát ředitelka ZŠ 5. května. „V tomto konkrétním případě ředitelka nepožaduje dofinancování výdajů po zřizovateli. Důvodem její žádosti o výjimku je zřizování tříd Montessori, které se vyučují způsobem tří ročníků v jedné třídě. Podle zákonných předpisů nelze ročníky 2. stupně evidovat v jedné třídě stejně, jako je to možné na 1. stupni ZŠ formou malotřídky,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek.

V souladu se zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT o základním vzdělávání je stanovený nejnižší průměrný počet žáků ve třídě číslem 17. Výjimku týkající se nižšího počtu dětí může povolit zřizovatel, pokud jej o to ředitel školy požádá. Zřizovatel pak hradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.