Platnost STK a řidičáků se prodlužuje

Ministerstvo dopravy obeslalo všechny stanice technické kontroly a informovalo policii o tom, že se prodlužuje platnost STK o deset měsíců. Stejné je to i s platností řidičských průkazů. Toto nařízení platí i v ostatních zemích Evropské unie.

„Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti COVID-19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021,“ píše se v tiskové zprávě Ministerstva dopravy. Úřady i provozovny STK však zůstávají i nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít. Vozidlo je nutné udržovat v dobrém technickém stavu, protože pojišťovny nemusí na prodloužení platnosti STK brát zřetel.

Prodlužuje se platnost dokladů

Prodloužení platnosti se týká řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších deset měsíců od konce jejich původní platnosti. Jinými slovy, jestli vám propadl (propadne) řidičák nebo technická v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, nemusíte si zoufat, platí ještě dalších deset měsíců od konkrétního data. Konkrétní příklady jsou zveřejněny přímo na stránkách Ministerstva dopravy.

Návrh nařízení jménem Omnibus II předložila v lednu Evropská komise v reakci na aktuální pandemickou situaci. Nařízení bylo následně v rámci zrychlené procedury projednáváno na půdě Evropského parlamentu a Rady EU a je účinné od 6. března v celé EU. Na řidičské průkazy i na další dopravní doklady se tak bude hledět jako na platné ve všech členských státech.

Úřad i STK otevřeny

Řidičské průkazy se přesto dále vydávají a stanice STK zůstávají otevřené. Díky tomu, že se téměř všude můžete nyní objednat na konkrétní hodinu, je možná dokonce komfortnější si všechno vyřídit nyní. Samozřejmě při dodržování přísných protipandemických opatření.

(red)