Strážníci požádali o dotace na pět projektů za téměř dva miliony

17.03.2021 - Jablonecká městská policie se vždy hlásí s několika svými projekty do vypsaných dotačních titulů. Stejně je tomu také v tomto roce, kdy podala žádosti na pět projektů do Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) v celkovém objemu 1,7 mil. korun, přičemž v případě úspěchu by mohla získat dotace ve výši 1,3 mil. korun.

Už od roku 2015 má městská policie (MP) asistenty prevence kriminality, na které čerpá dotační peníze. „Tento projekt se osvědčil. Protože loni jeden skončil a letos jej MV ČR bude opět podporovat, podali jsme žádost znovu,“ říká ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc s tím, že nyní má MP dva asistenty a v roce 2021 má položku na jejich financování ve svém rozpočtu. „V případě, že nám bude dotace schválena, vrátíme částku na asistenty zpět do rozpočtové rezervy města,“ dodává Švarc. Náklady na projekt asistentů prevence kriminality jsou odhadnuté na necelých 770 tis korun, dotace by měla činit téměř 611 tis. korun.

Dvě mobilní, jedna pevná

Dvě mobilní kamery, které by měly rozšířit městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS), by jablonecká MP chtěla pořídit za 240 tis. korun, přičemž dotace by měla činit 192 tis. „Kamery napájené akumulátorem budeme moci instalovat na různých místech libovolně bez dalších nákladů. Využívat se budou tam, kde je aktuální bezpečnostní problém bez pokrytí stávající sítí kamerových bodů,“ vysvětluje manažer prevence kriminality MP Tomáš Svačina. Podle jeho slov se takové kamery dají využívat například k monitorování pochodů fotbalových fanoušků, ohlášených shromáždění, míst s aktuálním zvýšeným nápadem trestné a přestupkové činnosti apod.

Kromě dvou mobilních kamer usiluje MP o rozšíření MKDS o jeden další pevný kamerový bod, a sice v ulici Československé armády. Kamera by měla sledovat strategicky důležitou komunikaci spojující Jablonec s Libercem, která je zároveň hlavním tranzitem mezi Německem a Polskem, a kontrolovat rozvíjející se průmyslovou zónu, v jejímž okolí je hustá síť rodinných domů. V průmyslové zóně je také ubytovna pro sociálně slabé občany a Věznice Rýnovice. Důvodem zřízení kamerového bodu je také fakt, že majitelé výrobních podniků zaznamenali pokusy krádeží, zejména kovových surovin potřebných pro výrobu.

To vše by nová kamera měla pokrýt. „Kamerový systém slouží jako velmi účinný preventivní prostředek v prevenci kriminality. V rámci projektu bude instalován jeden kamerový bod s dálkově ovládaným servopohonem s úhlem otáčení 360° a s výkonným zoomem. Kamerový bod bude na stožáru veřejného osvětlení na okružní křižovatce ulic Československé armády a silnice I/14 směr Liberec, Jablonec nad Nisou,“ připomíná preventista MP. Náklady na projekt jsou odhadnuté na 200 tis., dotace by měla být 160 tis. korun.

Terénní práce s mládeží

Další projekt za 366 tis. korun se týká terénní práce s mládeží. „V současné době narůstají problémy se skupinkami mladistvých v různých částech města, a tak se objevil požadavek na zřízení postu terénního pracovníka pro mládež. O vzniku služby se opakovaně hovoří i na jednání Multitýmu pro mládež,“ říká Svačina s tím, že se dosud nepodařilo zajistit vhodnou alternativu. „Pokus o zapojení veřejnosti v okolí městských parků Tyršovy sady a Nová Pasířská nebyl úspěšný. Nepodařilo se ani zainteresovat studenty Technické univerzity v Liberci v rámci povinné praxe. Proto je cílem našeho projektu získat dva pracovníky na poloviční úvazek pro terénní práci s mládeží, kteří by byli věkem blízcí,“ doplňuje informace o projektu Tomáš Svačina. Pracovníky by měla zajistit Diakonie ČCE, která má s podobnou činností zkušenosti, neboť provozuje např. Nízkoprahové zařízení Kruháč. Dotace na tento projekt by měla být ve výši 286 tis. korun.

Pilotní projekt umožňuje připomínkovat

Jablonec nad Nisou je zařazený do pilotního projektu MV ČR Mapy budoucnosti II spolufinancovaného z evropského operačního programu. Jablonecká MP jej představila veřejnosti loni v prosinci a město uzavřelo s Policejním prezidiem ČR licenční smlouvu, na jejímž základě má MP přístup k neveřejným datům systému Map budoucnosti.

„Cílem je zajistit integraci informačního systému MP Manažer, který používáme, do systému Mapy budoucnosti II. Jablonec tím získá možnost přístupu do statistik Policie ČR včetně mapových podkladů. A díky zapojení do pilotního projektu bude moci připomínkovat vznikající systém,“ vysvětluje ředitel MP Švarc. Na projekt s odhadnutými náklady přes 87 tis. Kč může jablonecká MP získat dotaci přes 78 tis. korun.