Pořadatelé táborů se mohou registrovat do konce března

22.02.2021 - Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje opět výzvu k registraci subjektů, které nabízí prázdninové programy pro předškoláky a prvňáky na léto 2021. Uzávěrka registrace je 31. března. Rodiče tak mohou získat od města až 500 korun.

Pokud subjekt, který o registraci požádá, splní podmínky, podepíše s ním město smlouvu o poskytnutí příspěvku města rodičům. „Poskytovatel služby na základě uzavřené smlouvy získá denně 100 Kč na dítě do maximální výše 500 korun. O tento příspěvek poníží registrovaní poskytovatelé platbu od rodičů,“ říká náměstek pro oblast školství David Mánek.

Pořadatelé prázdninových příměstských táborů a podobných služeb pro děti musí podat přihlášku k registraci na předepsaném formuláři, který je ke stažení na webu města nebo v tištěné podobě na oddělení školství. K přihlášce je třeba přiložit povinné přílohy, jako je živnostenské oprávnění či jiný dokument k právní formě, kromě ředitelů a ředitelek městem zřizovaných příspěvkových organizací platný výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce a aktuální ceník na červenec–srpen 2021. „Cena za službu musí být vyšší než 100 korun za dítě a den,“ připomíná Alena Purmová z oddělení školství jabloneckého magistrátu.

Uzávěrka registrace je v poledne ve středu 31. března. Písemné přihlášky je třeba zaslat v uzavřené obálce s označením Prázdniny 2021 na adresu: statutární město Jablonec nad Nisou, Alena Purmová, oddělení školství, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo doručit osobně na podatelnu v přízemí radnice či po telefonické domluvě na oddělení školství. „Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum a čas doručení na podatelnu nebo přímo na oddělení školství,“ dodává Purmová.

Další informace