Nové výtahy a učebny bude mít škola na sídlišti Šumava

22.01.2021 - Projekt Moderní inovativní škola je modernizace části ZŠ Šumava a úprava jejího okolí. Díky němu škola kromě nových učeben získá také dva výtahy. Odhadnuté náklady přesahují 19 mil. korun, přidělená dotace z EU je 11 mil. korun a spoluúčast města činí 7,5 mil. korun. Realizace je plánovaná v období březen-září 2022.

„O dotaci na modernizaci školy jsme požádali už v roce 2017 do 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Navýšením alokace výzvy nám na projekt byla přidělená požadovaná dotace z evropského rozpočtu ve výši 11 mil. korun, a to až koncem roku 2019,“ říká náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Předmětem projektu je vybudování jazykové učebny včetně jejího vybavení ve staré školní budově, rekonstrukce učebny chemie/fyziky včetně jejího vybavení v nové budově a vybudování venkovní přírodovědné učebny včetně vybavení, jež sestává z altánu, výsadby a částečné obměny i výsadby 27 keřů, z nichž deset by měly tvořit maliníky, a dvanácti ovocných stromů.

„Součástí projektu je vyřešení částečné bezbariérovosti základní školy, a to dvěma výtahy, novými rampami, přístupovým chodníkem k venkovnímu pavilonu a přestavbou tří toalet na bezbariérové,“ říká vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová s tím, že původně byla součástí projektu také rekonstrukce cvičné kuchyně. „Vzhledem k navýšení spoluúčasti města budeme na její realizaci žádat o dotaci v rámci dalšího projektu Moderní inovativní škola – navazující investice, který budeme předkládat v letošním roce,“ dodává Habadová.

Stavba zřejmě zkrátí školní roky 2021/2022 a 2022/2023 o týden až 14 dní. Realizace venkovní učebny bude probíhat od března do září 2022.

Rozpočet projektu dle dopracované dokumentace provedení stavby:

Projekt je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Další informace