Vánoční výstava v Městské galerii MY

Městská galerie MY připravila na závěr letošního roku výstavu betlémů a vánočních pohlednic akademického malíře Jiřího Škopka, absolventa železnobrodské sklářské školy.

Výtvarník Jiří Škopek (1933–2018) vytvořil během svého plodného tvůrčího života rozsáhlé dílo zahrnující malby, kresby, grafiku i užitou tvorbu. Největší oblibě u široké veřejnosti se těší jeho malované betlémy a pohlednice.

Rodák z Velimi u Kolína studoval v letech 1947–1951 na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Od roku 1952 žil v Jaroměři. V letech 1953–1959 navštěvoval ateliér filmové grafiky profesora Adolfa Hoffmeistera na pražské vysoké škole uměleckoprůmyslové. Po studiích pracoval jako výtvarný pedagog i muzejní výtvarník, od roku 1982 působil ve svobodném povolání.

Od šedesátých let minulého století vytvářel malované pohlednice, kterých v jeho ateliéru vzniklo více než pět set. Bohatě zastoupena je adventní, vánoční a novoroční tematika. Při tvorbě vánočních pohlednic navázal Jiří Škopek na tradici, kterou utvářeli Mikoláš Aleš, Josef Lada nebo Vlastimil Rada. Škopkovy vánoční motivy jsou zasazeny do idylické atmosféry, z níž vyzařuje klid a harmonie. Nad zasněženou krajinou září hvězdy, ta nejjasnější, betlémská, nás vede k jesličkám se svatou rodinou. Betlémskou scénu umísťuje Jiří Škopek v nám důvěrně známém prostředí – jedna se tak odehrává pod hradem Frýdštejn, jiná Na Bělišti v Železném Brodě. Podobný půvab mají i pohlednice se zimními motivy.
Jiřímu Škopkovi patří přední místo mezi českými tvůrci malovaných betlémů.

V jeho ateliéru se zrodilo 24 malovaných scén se Svatou rodinou a darovníky, zasazených v kulisách českých a moravských měst, městeček či vesnic. Z Jablonecka to jsou betlémy Maloskalský a Železnobrodský, další z okolních míst v Českém ráji a Podkrkonoší. Nechybí v nich typické místní dominanty a historické stavby, mezi darovníky lze objevit mnohé domácí osobnosti.

Vánoční výstava Jiřího Škopka pohladí na duši každého, kdo hledá na konci složitého roku 2020 především klid a harmonii. Bude zpřístupněna na první adventní neděli 29. listopadu 2020.

(MGMY)