Urbanistická geologie

Urbanistická geologie má ve světě rostoucí význam pro plánování optimálního využití zastavitelného území města. Stoupající hustota zalidnění většiny měst má značný vliv na ekologické zatížení jejich zemského povrchu i podzemí v podobě znečištění půdy, podzemích vod, změny modelace krajiny, geodynamických jevů a výskytu nových geologických rizik, včetně industriálních emisí a radioaktivního spadu.

Prostor pod městskými aglomeracemi má rostoucí význam a hodnotu, neboť může poskytnout náhradu za nedostatek místa na povrchu města. Geologická stavba jeho podzemí je zkoumána kromě multidisciplinární analýzy sítě vrtů a sond také pomocí nedestruktivních geofyzikálních metod. Proto Česká geologická služba v roce 2018 na žádost Magistrátu Jablonce nad Nisou zahájila výzkum urbanistické geologie správního území tohoto města. Cílem výzkumu bylo shromáždit o tomto prostoru široké spektrum informací o geologii, geofyzikálním poli, přírodních zdrojích, hydrogeologii, inženýrské geologii, geochemii půd, včetně nežádoucích geologických jevů přírodního, industriálního i emisního původu a poskytnout je Magistrátu jako podklady využitelné pro rozvoj města.

Textová zpráva:

Studie urbanistické geologie Jablonce nad Nisou

Mapy:

 1. Mapa dokumentačních bodů
 2. Mapa geologická
 3. Mapa hydrogeologická
 4. Mapa - podzemní objekty
 5. Mapa - zásahy do reliéfu

Přílohy:

 1. Kvalifikovaný odhad objemu vytěženého granitu
 2. Chemické analýzy mapovaných pramenů
 3. Hodnocení rizikovosti vybraných lokalit systémem Nemeton
 4. Třídy těžitelnosti hornin dle ČSN
 5. Těžitelnost zemin dle ČSN
 6. Převodník mezi třídami těžitelnosti
 7. Mapování
  7.1 Mapování Jablonec Db pro ČGS I. B
  7.2 Mapování Jablonec Db pro ČGS II. B
  7.3 Mapování Jablonec Db pro ČGS III. B
  7.4 Mapování Jablonec Db pro ČGS IV. B
  7.5 Mapování Jablonec Db pro ČGS V. B
  7.6 Mapování Jablonec Db pro ČGS VI. B
  7.7 Mapování Jablonec Db pro ČGS VII. B
  7.8 Mapování Jablonec Db pro ČGS VIII. B
  7.9 Závěrečné slovo map. Jablonec
 8. Podélný profil úsekem kanalizačního sběrače Jablonec – Liberec
 9. Primární chemické analýzy půdních vzorků
 10. Mapy koncentrace vybraných prvků ve svrchní vrstvě půdy
 11. Řezy
  11.1 Řez K1
  11.2 Řez K2
  11.3 Řez K3
  11.4 Řez K4
  11.5 Řez S1
  11.6 Řez S2
  11.7 Řez S3
 12. Schéma vrstev