Odbor stavební a životního prostředí

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Silniční úřad

Dopravní úřad

Speciální stavební úřad

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacícm

Výkon státní správy oddělení životního prostředí a státní památkové péče

Vyjádření a stanoviska

Správní řízení

Státní stavební dohled

Ohlášení staveb

Vyvlastňovací řízení