Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sociální péče

Správní řízení

Kuratela pro dospělé

Veřejné opatrovnictví

Evidence a distribuce tiskopisů na omamné a psychotropní látky

Komise humanitní a sociální péče RM Jablonec nad Nisou

Žádosti o byt zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Dotace