Odbor humanitní

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sociálně-právní ochrana dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Seznamy dětí s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou (§ 34 odst. 4 a § 36 odst. 8 školského zákona)

Osobní spisy ředitelů příspěvkových organizací

Konkurzní řízení

Dotace, peněžité dary a návratná finanční výpomoc