Odbor ekonomiky

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účetní doklady

Pokladna

Pokutové bloky

Právní úkony, kterými je nakládáno s majetkem města

Evidence chovatelů psů

Místní poplatky

Pokuty z výkonu státní správy

Hazardní hry - povolení k umístění herního prostoru