Zastupitelé schválili dalších 11 žádostí o dotaci v 5. výzvě IPRM

28.06.2013 - Kontinuální výzvu na regeneraci bytových domů s alokací 36 mil. Kč město vyhlásilo v dubnu 2012. Původně byl konečný termín pro předkládání žádostí červen 2014. Město však na základě pokynu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vycházejícího z nařízení Evropské komise muselo výzvu zkrátit do konce dubna 2013.

Od května do srpna 2012 předložili žadatelé 5 žádostí, zastupitelé je schválili v září a říjnu téhož roku, všechny projekty podpořilo Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) a nyní se realizují. „V období od září 2012 do března 2013 nedošla na oddělení dotací žádná žádost. Avšak v dubnu jich přišlo 14,“ konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil. Následovalo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Jedna žádost musela být vyřazená, 12 žadatelů oddělení vyzvalo k doplnění a k odstranění nedostatků.

Hodnotící komise IPRM zasedala v závěru května. „Hodnotilo a bodovalo se 13 žádostí dle kritérií stanovených ve výzvě. Každou žádost hodnotili tři lidé, bohužel dvě nedosáhly minimální bodové hranice 60 bodů, i když obě posoudili další dva hodnotitelé. Ostatní žádosti získali hodnocení v rozpětí od 60 po 86 bodů,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Ke konci dubna 2013 bylo ve výzvě k dispozici 28,5 mil. Kč dotačních prostředků z EU a ČR, požadavek schválených žádostí činí 9,7 mil. Kč. Žádat bylo možné o dotace na zateplení obvodového pláště domu či vybraných vnitřních konstrukcí, na odstranění statických poruch a funkčních vad nosných konstrukcí, na sanace základů, rekonstrukce hydroizolace, technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů), na výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí apod.

Schválené projekty:

1. „Jablonec n. N., Lužická 3361, 3362, 3363 – Rekonstrukce hydroizolace, žadatel: SBD Pozemní stavby Liberec, realizace 1. 6. 2013 – 30. 6. 2014

Celkové výdaje projektu

930 000,00 Kč

Dotace EU

316 200,00 Kč

Dotace ČR

  55 800,00 Kč

Projekt řeší vybudování nové hydroizolace za účelem odstranění vlhkosti ze suterénních prostor domu.

2. „Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3200/14 a 3201/16, Jablonec nad Nisou, žadatel: Společenství Řetízková 14, 16, realizace 1. 10. – 31. 12. 2013

Celkové výdaje projektu

2 064 200,00 Kč

Dotace EU

701 828,00 Kč

Dotace ČR

123 852,00 Kč

3. „Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině 3212/2 a 3213/4, Jablonec nad Nisou, žadatel: Společenství Na Výšině 2, 4, realizace 1. 11. 2013 – 31. 1. 2014

Celkové výdaje projektu

1 954 800,00 Kč

Dotace EU

664 632,00 Kč

Dotace ČR

117 288,00 Kč

4. „Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3202-3203 (4-6), Jablonec nad Nisou, žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie, realizace 2. 9. - 2. 12. 2013

Celkové výdaje projektu

2 064 100,00 Kč

Dotace EU

701 794,00 Kč

Dotace ČR

123 846,00 Kč

5. „Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině 3226/6 - 3234/22, Jablonec nad Nisou, žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie, realizace 1. 11. 2013 – 31. 1. 2014

Celkové výdaje projektu

3 248 100,00 Kč

Dotace EU

1 104 354,00 Kč

Dotace ČR

194 886,00 Kč

6. „Regenerace bytového domu č.p. 3152 a 3153, ul. Budovatelů, Jablonec“, žadatel: Společenství vlastníků bytů 3152 a 3153, realizace 1. 7. - 31. 12. 2013

Celkové výdaje projektu

3 993 966,00 Kč

Dotace EU

1 357 948,44 Kč

Dotace ČR

239 637,96 Kč

Jedná se o zateplení obvodového pláště domu, nová sklepní okna, zateplení stropu sklepa a půdy, sanace lodžií.

7. „Modernizace výtahů v bytovém domě, Liberecká 48 a 50, Liberecká 3419/48, Jablonec nad Nisou“, žadatel: Společenství vlastníků bytů Liberecká 48 a 50, realizace 1. 8. – 30. 9. 2013

Celkové výdaje projektu

1 800 000,00 Kč

Dotace EU

612 000,00 Kč

Dotace ČR

108 000,00 Kč

Projekt řeší modernizace výtahů a výtahových šachet včetně elektroniky ovládání ve dvou vchodech bytového domu.

8. „Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Pasířská 3192 – 3193 (37 – 39), Jablonec nad Nisou“, žadatel: Stavební bytové družstvo Bižuterie, realizace 2. 9. - 2. 12. 2013

Celkové výdaje projektu

2 067 700,00 Kč

Dotace EU

703 018,00 Kč

Dotace ČR

124 062,00 Kč

9. „Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Na Výšině č.p. 3215/17, Jablonec nad Nisou“, žadatel: Společenství Na Výšině 3215/17, realizace 1. 8. -31. 10. 2013

Celkové výdaje projektu

2 101 500,00 Kč

Dotace EU

714 510,00 Kč

Dotace ČR

126 090,00 Kč

10. „Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Řetízková 3194 – 3195 (18 – 20), Jablonec nad Nisou“, žadatel: Společenství Řetízková 18, 20, realizace 1. 8. - 31. 10. 2013

Celkové výdaje projektu

2 064 100,00 Kč

Dotace EU

701 794,00 Kč

Dotace ČR

123 846,00 Kč

11. „Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu v ulici Budovatelů 3272/17, Jablonec nad Nisou“, žadatel: Společenství vlastníků Budovatelů 3272, realizace 1. 10. - 31. 12. 2013

Celkové výdaje projektu

2 068 900,00 Kč

Dotace EU

703 426,00 Kč

Dotace ČR

124 134,00 Kč

Projekty 2 až 5 a 8 až 11 mají za cíl vybudování moderní plynové kondenzační kotelny s vysokou účinností a nízkou emisí spalin jako alternativní zdroj tepla k stávajícímu CZT.

Loga IPRM - EU - MMR 2012