Životní prostředí

Aktuální zprávy

Aktuální články s tématikou životního prostředí...

Odpady

Informace o odpadech, jejich třídění, likvidaci a recyklaci. PET lahve, ostatní plasty, papír, sklo, nápojový karton, kovy, textil. Informace o nakládání s odpady pro občany i povinnosti pro podnikatele.

Životní situace

Návody, jak co zařídit na úřadě z hlediska životního prostředí.

Jablonecké parky

Počátky historie parků lze v Jablonci n. N. poměrně dobře od roku 1843 dokumentovat. Jablonec n. N. míval přízvisko zahradní město.

Památné stromy Jablonecka

Přehled památných stromů na Jablonecku.

Dětská hřiště

Rozmístění dětských hřišť pro věkovou kategorii 3 - 15 let v Jablonci nad Nisou.

Lavičky a odpadkové koše

Mapová aplikace, ve které najdete rozmístění laviček, odpadkových košů na směsný komunální odpad nebo psí exkrementy, případně nejblíže umístěná dětská hřiště či pískoviště a další objekty městského mobiliáře.

Veřejná ohniště

Vybrané lokality ve vlastnictví města, která lze využít jako veřejná ohniště.

Přehled závazných stanovisek ke znečišťování ovzduší

Přehled závazných stanovisek k umístění, stavbě a kolaudaci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydaných Magistrátem města Jablonec nad Nisou. Informace jsou zpřístupněny dle § 30 tohoto zákona.