Pamětní medaile Domu Jany a Josefa V. Scheybalových

K otevření Domu Jany a Josefa V. Scheybalových nechalo statutární město Jablonec nad Nisou vyrazit stejnojmennou pamětní medaili. Jejími autory se stali studenti Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.

„Město vyhlásilo na návrh pamětní medaile soutěž mezi studenty Vyšší odborné školy  (SUPŠ a VOŠ) v Jablonci nad Nisou. Sešly se tři návrhy líce a tři návrhy rubu od čtyř autorů. Soutěžní porota hodnotila zvlášť rub a líc medaile, takže výsledná podoba v sobě snoubí návrhy dva. Líc je dílem Josefa Fryaufa z Klenčí pod Čerchovem, rub Anety Juklíčkové z Hejnic, autorky letošní Jablonecké grešle,“ říká náměstek primátora Petr Vobořil, jenž byl také členem soutěžní poroty. V té společně s ním zasedli Roman Král, ředitel JKIC, Martina Baumannová, ředitelka SUPŠ a VOŠ, Josef Oplištil, zástupce ředitele pro VOŠ a pedagog školy Anselm Roskovec, nezávislí výtvarníci Jiří Dostál a Jan Lukáš, Josef Pazour a Eva Prousková z České mincovny, a.s. (ČM) a Borek Tichý z JKIC, o.p.s.

Pamětní medaili měla původně razit ČM, nakonec se ražby zhostila firma Znak Malá Skála. Důvodem byl výrazně medailový charakter ražby, který více odpovídá technologiím používaným právě v maloskalské firmě. „Zajímavostí je použití bílé mosazi či pakfongu, jinak nazývaného alpaka. Je to decentní, ušlechtilý a poměrně vzácně užívaný materiál, jelikož jeho zpracování není jednoduché, ale Znak to umí,“ vysvětluje Borek Tichý.

Medaile je vyražená v emisi 200 kusů, uložená v ručně vyrobených krabičkách z dílny Jaroslava Peera z Pelechova a doplněná certifikátem vytvořeným grafiky z jablonecké uměleckoprůmyslové školy.

Líc medaile zobrazuje faru a nese text „STARÁ FARA U KOSTELA SV. ANNY V JABLONCI NAD NISOU, POSTAVENA L. P. 1794. ZNOVUOTEVŘENÍ 2012“. Na rubu je vstupní portál fary s textem „V LETECH 1966-2008 ZDE ŽILI MANŽELÉ JANA A JOSEF V. SCHEYBALOVI, KTEŘÍ VYTVOŘILI Z DOMU OJEDINĚLÉ SPOJENÍ SOUKROMÉHO MUZEA, KNIHOVNY, ARCHIVU, BADATELNY A VÝTVARNÉHO ATELIÉRU“. „Poměrně dlouhý text byl pro studenty zajímavou výzvou, se kterou si dle všech pedagogů výborně poradili,“ uzavírá Tichý.

Majiteli pamětní medaile jsou spolupracovníci transformace domu a ti, kdo se podíleli na tvorbě Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových.

Pamětní medaile Domu Jany a Josefa V. Scheybalových - rubMedaile Domu Jany a Josefa V. Scheybalových