Odkaz manželů Scheybalových dostal reálné obrysy

V říjnu 2010 projekt „Transformace fary č. p. 1 v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových“ splnil podmínky operačního programu 3.1 vyhlášeného Regionální radou NUTS II Severovýchod. V prosinci téhož roku získalo Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. (JKIC) dotaci na jeho realizaci. Přestavba fary, s níž se začalo v únoru 2011, skončila v říjnu 2012.

Městu se tehdy podařilo výrazně ušetřit peníze za odkup objektu z 18. století, který si odsouhlasilo v květnu roku 2008. „Po dlouhém jednání se totiž v únoru 2010 podařilo uskutečnit bezúplatný převod budovy ze státního majetku na město,“ vzpomíná náměstek primátora a předseda správní rady JKIC Petr Vobořil, kterého radní tehdy pověřili jednáním o faře.

"Fara byla součástí takzvané odúmrti, která připadla státu usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Součástí byly nemovitosti zapsané jako kulturní památka, hodnotný soubor soch, předměty sbírkové povahy, finanční hotovost, vkladní knížky, majetková autorská práva a další movité věci, které neměly charakter sbírkových předmětů," uvádí mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jana Rennerová. Odúmrtí je majetek zůstavitele bez dědice ze zákona či ze závěti. Dědictví tedy přechází na stát.

Přeměnu bývalé fary na památník manželů Scheybalových inicioval galerista Jan Strnad, autorem projektu přestavby je architekt Libor Sommer. Podle původního projektu měly v přízemí domu vzniknout výstavní a prodejní prostory, šatna a sklad. V prvním patře byla plánovaná badatelská a spolková místnost, v podkroví pak multifunkční výstavní a kulturní sál s podiem. Ze dvora byla navržená skleněná schodišťová věž s výtahem pro bezbariérový přístup.

Do realizace projektu však zasáhly změny, jejichž cílem bylo soustředit v budově turistické infocentrum v přízemí, galerijní prostory, spolkovou místnost, knihovnu a studovnu v 1. patře a v podkroví vytvořit Památník Jany a Josefa V. Scheybalových. „Důležité je, aby dům poskytoval místním i přespolním co nejkvalitnější služby a tím se otevřel veřejnosti tak, jak to manželé Scheybalovi chtěli. Návštěvník se v mimořádném duchovním prostředí setká s místní historií, uměním a se stylizovaným pracovním prostředím dvou výjimečných lidí,“ vysvětluje Vobořil.

„Nové prostory uvolněné informačním centrem a galerií umožní, aby se radnice více otevřela lidem. Konečně budeme moci hůře pohyblivým občanům, seniorům a maminkám s dětmi nabídnout nové bezbariérové a komfortní prostředí,“ konstatuje primátor Petr Beitl a doplňuje, že primárně půjde o služby typu přijímání písemností, podávání informací, ověřování atd.

Další informace