Jablonec nad Nisou se zapojil do hry „Mladí lidé rozhodují!“

21.11.2012 - Jednání zastupitelstva města si na vlastní kůži vyzkouší studenti Gymnázia U Balvanu, kteří se zapojili do projektu nadace Friedrich-Ebert-Stiftung Praha. Ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou se koná ve čtvrtek 22. listopadu od 15 hodin veřejné simulované zasedání Zastupitelstva města v zasedací síni jablonecké radnice.

V rolích zastupitelů se představí studenti, jednání povede primátor města Petr Beitl. Jako přísedící veřejnost jsou zváni skuteční zastupitelé města, spolužáci studentů i další zájemci.

Ve středu 21. listopadu se 30 studentů jabloneckého gymnázia U Balvanu sešlo s několika jabloneckými zastupiteli z různých politických stran – P. Louda, J. Hamplová, L. Pleticha, P. Svoboda, F. Pešek a M. Procházková. Studenti pojmenovali to, co je v Jablonci, podle jejich názoru, nutné řešit a s pomocí zastupitelů se snažili v dané problematice zorientovat. Diskutovali se zastupiteli o důležitých otázkách, které se bezprostředně týkají jejich města. Zastupitelé jim vysvětlovali, co je a co není v kompetenci města, co mohou a co nemohou volení zástupci ovlivnit. „Hovořili jsme s nimi také o motivaci, která nás vedla ke vstupu do komunální politiky,“ říká jeden z přítomných zastupitelů František Pešek. 

„Pro děti je to skvělá příležitost poznat, jak vlastně komunální politika v praxi funguje, mnozí neměli vůbec představu o tom, jak to chodí. Domnívám se, že je to pro ně velmi prospěšné a jsem moc ráda, že nám město umožnilo se do hry zapojit,“ pochvaluje si učitelka Alice Bartoňová.

Studenti – účastníci hry si připravují interpelace a návrhy usnesení na základě podnětů a témat, které si sami zvolili. Ve čtvrtek se jako diváci budou účastnit skutečného zasedání zastupitelstva a odpoledne od 15 hodin si vyzkouší práci zastupitelů na simulačním jednání zastupitelstva. Budou představovat své vlastní návrhy, diskutovat a hlasovat o nich.

Smyslem celého projektu je přiblížit mladým lidem komunální politiku a její fungování a náplň, a to nejen v obecné rovině, ale i konkrétně v Jablonci jako jejich domovském městě.

„Simulační hru vnímáme jako velmi prospěšnou nejen pro studenty – účastníky hry, ale i pro nás zastupitele. Máme možnost se seznámit s myšlením a náměty mladé generace Jablonečanů. Přínosem je, že studenti zjistí, jaké vlastně jsou pravomoci a možnosti města a například i to, že zastupitelé nejsou za svou práci odměňováni. V neposlední řadě získají neocenitelnou osobní zkušenost,“ říká primátor města Petr Beitl. 

Další informace