Veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace na akci Infrastruktura ul. Vedlejší – p.p.č. 1321/1, 1321/2, k.ú. Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou II

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00017449
Datum uveřejnění:2.7.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:25.7.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:aktuálně vypsané
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Ing. Pavlem Slukou pověřeným vedoucím odboru investic

Stručný popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na výstavbu nových inženýrských sítí včetně veřejných částí přípojek a rozparcelování pozemků v ul. Vedlejší, p.p.č. 1321/1, 1321/2 k.ú. Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě pro podání nabídek vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek – administrativní činnost

tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Ivana Dufková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic - dotazy k technickému řešení, tel.: 483 357 350, e-mail: dufkova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

Dle harmonogramu

Prohlídka místa plnění:

Zadavatel doporučuje dodavatelům prohlídku místa plnění, kde se mohou s problematikou předmětu plnění seznámit tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Jedná se o veřejně přístupné místo.

Informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány:

https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1389429470-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1389429470-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky