Veřejné zakázky

Nákup počítačů

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00015674
Datum uveřejnění:16.6.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:29.6.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:dodávky
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Ing. Martinou Vackovou, vedoucí kanceláře tajemníka

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup 50 nových, nepoužitých a nerepasovaných počítačů včetně softwaru pro statutární město Jablonec nad Nisou dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba:

Jiří Hruška, oddělení informačních technologií
tel.: 483 357 372, e-mail: hruska@mestojablonec.cz

Termín plnění:

Termín dodání je 30 dní od podepsání smlouvy.

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1381573521-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1381573521-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky