Veřejné zakázky

Předběžné tržní konzultace k zakázce: Regenerace sídliště Šumava 1. etapa, ul. Jeronýmova a část ul. Vysoká, včetně hřiště v ul. Spojovací

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22P00000078
Datum uveřejnění:9.6.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:23.6.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:předběžné tržní konzultace
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Zadavatel se rozhodl před zahájením zadávacího řízení vést předběžné tržní konzultace (PTK). Účelem PTK je získání objektivních relevantních informací o možnostech trhu v dané oblasti tak, aby následně mohl zadavatel podle výsledku PTK optimálně nastavit zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky.

Předmět plánované veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na komunikacích, chodnících, včetně parkovišť, dětských hřišť, víceúčelového hřiště, veřejného osvětlení a kontejnerových stání s cílem revitalizovat původní venkovní prostory vzniklé v době výstavby sídliště v 70. letech 20. století. Jedná se část I. a část II. etapy plánované revitalizace celého sídliště Šumava v Jabloneckých Pasekách.

Předmět předběžné tržní konzultace:

Předmětem PKT je získání informací o objektivní schopnosti budoucích dodavatelů splnit veškeré podmínky veřejné zakázky.

Ve výzvě k účasti na PTK jsou uvedeny otázky ke konzultaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek – administrativní činnost
tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Termín pro vedení PTK:

Lhůta končí 23. 6. 2022 v 10:00 hodin.

Informace o předběžných tržních konzultacích jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1377848135-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1377848135-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky