Veřejné zakázky

Moderní inovativní škola – nákup počítačů a multimediální techniky (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00011811
Datum uveřejnění:12.5.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:8.6.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:dodávky
Specifikace zadávacího řízení:zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Tato zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na dvě části. Zadavatel postupuje při výběru dodavatele v každé části odděleně. Dodavatel může podat nabídku na obě části této veřejné zakázky nebo pouze na jednu.

Část „A“
• nákup 57 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných notebooků včetně softwaru, počítačových myší, skříní pro nabíjení notebooků, dokovacích stanic, presenterů, přenosných reproduktorů včetně instalace a uvedení do provozu pro odborné učebny cizích jazyků, chemie a fyziky a venkovního pavilonu přírodovědné učebny ZŠ Na Šumavě 43 v Jablonci nad Nisou dle technické specifikace, která je součástí přílohy č. 4 soupis prací této zadávací dokumentace.
• Součástí dodávky je doprava na místo určení – objekt základní školy Na Šumavě, ul. Na Šumavě 2300/43 v Jablonci nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký.

Část „B“
• nákup interaktivních tabulí, pylonových pojezdů s křídly, stolních vizualizérů, interaktivních displejů včetně příslušenství, stropního dataprojektoru včetně příslušenství, projekčního plátna, venkovní meteostanice, instalace a uvedení do provozu pro odborné učebny cizích jazyků, chemie a fyziky a venkovního pavilonu přírodovědné učebny ZŠ Na Šumavě 43 v Jablonci nad Nisou dle technické specifikace, která je součástí přílohy č. 5 soupis prací této zadávací dokumentace.
• Součástí dodávky je doprava na místo určení – objekt základní školy Na Šumavě, ul. Na Šumavě 2300/43 v Jablonci nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký.

Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek,
tel.: +420 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Ivana Dufková, oddělení investiční výstavby - dotazy k technickému řešení
tel.: 483 357 350, dufkova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

Od 08. 08. 2022 - 02. 09.2022 

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1358834729-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1358834729-74627817


19. 5. 2022 bylo na Profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace I, kterým Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (do 8. 6. 2022):

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1358834729-74627817/CastiZadavacihoPostupu-1358834729-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1358834797-74627817/VysvetleniZD2016-1358834797-74627817 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky