Veřejné zakázky

Revitalizace školního hřiště ZŠ Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00010036
Datum uveřejnění:27.4.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:10.5.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím odboru technického

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění zakázky je „Revitalizace školního hřiště – ZŠ Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou“ v katastrálním území Kokonín p.p.č. 760. Záměrem zadání je výměna stávajícího povrchu z umělé trávy, výměna oplocení a záchytných sítí, hrubá a jemná replofilace žlb stěn, obnova vybavení hřiště.

Podrobné informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek

tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Hana Schindlerová, oddělení správy nebytových objektů

tel.: +420 483 357 230, e-mail: schindlerova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

1. 7. 2022 – 30. 9. 2022

Informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1349774585-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1349774585-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky