Veřejné zakázky

Přístupová komunikace ul. Polní, Jablonec nad Nisou

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00005655
Datum uveřejnění:11.3.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:25.3.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

Stručný popis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je nově upravená komunikace s parkováním pro osobní automobily, rekonstrukce chodníku s dodržením normových parametrů včetně doplnění veřejného osvětlení a výsadby veřejné zeleně.

Podrobnější informace jsou uveřejněny ve Výzvě k podání nabídek vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek – administrativní činnost

tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Ivana Dufková, oddělení investiční výstavby - dotazy k technickému řešení

tel.: 483 357 350, dufkova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

Od 1. 6. 2022     79 dnů

Informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány:

https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1270094966-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1270094966-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky