Veřejné zakázky

Rekonstrukce hřiště ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00005654
Datum uveřejnění:11.3.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:1.4.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající sportovního areálu u Základní školy Arbesova. Stavba je rozdělena do několika stavebních objektů.

Podrobné informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek,
tel.: +420 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Zuzana Bencová, oddělení investiční výstavby - dotazy k technickému řešení
tel.: 483 357 282, bencova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

01.07.2022 – 29.07.2023

Prohlídka místa plnění:

Zadavatelem organizovaná prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21. 3. 2022 v 10,00 hodin, sraz je před hlavním vstupem do budovy základní školy z ulice Arbesova, čp. 30, Jablonec nad Nisou.

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1270090596-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1270090596-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky