Veřejné zakázky

Oprava rozvodů a části radiátorů ÚT – výměnou, Zimní stadion, Sadová 2, Jablonec nad Nisou

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00004266
Datum uveřejnění:25.2.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:9.3.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím odboru technického

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění zakázky je „Oprava rozvodů a části radiátorů ÚT – výměnou, Zimní stadion, Sadová 2, Jablonec nad Nisou“. Předmět je podrobně popsán ve smlouvě o dílo.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek

tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Jiří Cvrček, oddělení správy nebytových objektů

tel.: 483 357 115, e-mail: cvrček@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

19. 4. – 30. 6. 2022

Prohlídka místa plnění:

2. 3. 2022 v 8:00 na Zimním stadionu v Jablonci n. N.,

sraz vedle parkoviště

Informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1264305586-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1264305586-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky