Veřejné zakázky

Údržba zeleně v zahradách mateřských škol v Jablonci nad Nisou

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00003945
Datum uveřejnění:22.2.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:7.3.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím odboru technického

Stručný popis zakázky:

Předmětem zakázky je údržba zeleně v zahradách mateřských škol v Jablonci nad Nisou. Údržbou zeleně se rozumí jarní a podzimní hrabání trávníků, seče travnatých ploch, tvarování živých plotů, odplevelování stromových mís, případně vybraných keřových a trvalkových záhonů. Veškeré práce budou prováděny vč. likvidace vzniklého bioodpadu.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek

tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Ing. Štěpánka Gaislerová, oddělení správy veřejné zeleně

tel.: +420 483 357 186, e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

20.3.2022 – 30.11.2024

Prohlídka místa plnění:

Místo plnění je volně přístupné v době provozu mateřské školy. Před vstupem do zahrady je třeba ředitelství MŠ informovat.

Informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1262867473-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1262867473-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky