Veřejné zakázky

Moderní inovativní škola a Moderní inovativní škola – navazující investice – dodávka nábytku a elektrospotřebičů (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:Z2022-005627
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00002623
Datum uveřejnění:7.2.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:10.3.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:dodávky
Specifikace zadávacího řízení:otevřené řízení
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění je dodávka vybavení, nábytku a elektrospotřebičů do modernizovaných odborných učeben a kabinetů do objektu stávající budovy i venkovní přístavby ZŠ Na Šumavě, ul. Na Šumavě č.p. 2300/43 v Jablonci nad Nisou.

Část Moderní inovativní škola – jedná se o dodávku vnitřního vybavení a nábytku odborné učebny cizích jazyků, chemie/fyziky a venkovního pavilonu přírodovědné učebny.

Část Moderní inovativní škola – navazující investice – jedná se o dodávku vnitřního vybavení, nábytku a elektrospotřebičů odborné učebny cvičné kuchyně, kabinetů chemie/skladu chemikálií, fyziky a cizích jazyků, kabinetu chemie a matematiky.

Podrobné informace jsou uvedeny u jednotlivých částí a v zadávacích podmínkách vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek, tel.: +420 483 357 122,
e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

Od 08. 08. 2022 – max. 25 pracovních dní

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1256121207-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1256121207-74627817/

Dne 3. 3. 2022 bylo na Profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace I:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1256121207-74627817/VysvetleniZD2016-1256121207-74627817/
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky