Veřejné zakázky

Dodávka stravovacích poukázek pro statutární město Jablonec nad Nisou

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00002352
Datum uveřejnění:3.2.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:17.2.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:dodávky
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené JUDr. Markem Řeháčkem, tajemníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou opakující se dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance úřadu, vč. zaměstnanců městské policie (MP) a to tak, že na základě požadavku objednatele bude umožněna kombinace způsobu dodávání stravovacích poukázek - jak v elektronické podobě (karta), tak v listinné podobě dle jednotlivých objednávek objednatele.

Podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy.

Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení

tel.: 483 357 364 e-mail: reichelova@mestojablonec.cz

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek
tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Termín plnění zakázky:

Od 1. 4. 2022 na dobu neurčitou.

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1254766100-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1254766100-74627817/

Dne 8. 2. 2022 byly na Profilu zadavatele uveřejněny Dodatečné informace I.:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1254766100-74627817/VysvetleniZD2016-1254766100-74627817/


 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky