Podmínky inzerce

Inzerce v tištěné verzi Jabloneckého měsíčníku

Objednávky přijímá

Iva Bendová
Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 357 292, 776 677 796
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

Uzávěrka a způsob zpracování

Platba

Inzerát prosíme uhradit na základě zaslané faktury do zahájení tisku měsíčníku převodem na účet (cca do 18. dne v měsíci)

Ceník

Ceník inzerce (ceny inzerátů jsou uvedeny bez DPH)