Předseda o. s. Žižkův Vrch hrozí městu soudem

12.01.2012 – Vzrušená debata, zesílené hlasy, invektivy, slova jako nesmysly, šaškárna, demagogie z úst Jiřího Krejčíka charakterizovala včerejší debatu nad přípravou nového územního plánu Jablonce nad Nisou.

U kulatého stolu se sešli zástupci vedení města, odborníci a představitelé občanských sdružení Žižkův Vrch a Srnčí Důl. V závěru diskuze byl však stav jednání stejný jako na začátku – o. s. Žižkův Vrch požaduje Západní tangentu v původní podobě, o. s. Srnčí Důl jednání v podstatě jen přihlíželo, jelikož se jeho zástupci údajně nestihli na něj dostatečně připravit.

Na konci ledna by měli jablonečtí zastupitelé schvalovat pokyny ke tvorbě návrhu územního plánu. Hlavním bodem včerejší vzrušené debaty byla západní tangenta, jež by měla být v novém územním plánu v obnovené podobě..

Přesněji řečeno, občanskému sdružení Žižkův Vrch zastoupeném předsedou Jiřím Krejčíkem vadí právě Západní tangenta, o. s. Srnčí Důl představované Janem Vokurkou kritizuje územní plán v podstatě celý. Podle druhého jmenovaného totiž: „koncept územního plánu plýtvá krajinou, vytváří obtížně zvladatelné dopravní problémy, plýtvá penězi z veřejných rozpočtů a zhoršuje prostředí pro malé a střední podnikatele.“ (citováno z prohlášení Cílů občanského sdružení Srnčí Důl z 11.1.2012). 

Předseda o. s. Žižkův Vrch zase prosazuje původní trasu Západní tangenty zakotvenou v dosud platném Územním plánu Jablonce nad Nisou jako jedině správnou a realizovatelnou za rozumné peníze. Argument, že nově navrhovaná trasa tangenty vede mimo obydlenou zástavbu na rozdíl od té původní, která protíná sídliště Žižkův Vrch, vyžádala by si demolici čtyř obydlených objektů, dvou provozoven a několika garáží, neakceptuje. Ignoruje i fakt, že stát komunikaci I. třídy nikdy v podobě zakotvené v dosud platném územním plánu realizovat nebude. Jiří Krejčík hrozí městu soudním řízením, prohlašuje údaje společnosti CityPlan, z nichž zpracovatelé územního plánu vycházeli, za zkreslené a zmanipulované, předkládá výsledky akustické studie, ale zdroj neuvádí. „Technické parametry původní trasy Západní tangenty jsou daleko lepší,“ tvrdí Krejčík a nepřipouští diskuzi.

„Proč nelze v plánu akceptovat obě varianty a budoucnost ukáže, která z nich je lépe realizovatelná,“ ptá se Krejčík. Variantní řešení jedné komunikace v územním plánu však není možné, přípustné je pouze v konceptu. „Zachovejme tedy starou trasu Západní tangenty v územním plánu alespoň jako místní komunikaci a nechme si tím otevřená zadní vrátka,“ navrhuje zastupitel Jaroslav Kraus (TOP 09). 

Ani tento návrh však není dobré řešení. Stavbu komunikace I. třídy bude hradit stát, místní komunikaci platí město ze svého, proto vedení města v žádném případě nechce Jablonec k něčemu takovému v budoucnu zavázat. „Stát na realizaci trasy v dosud platném územním plánu nikdy nepřistoupí, jelikož nutná protihluková a protivibrační opatření by celou stavbu velmi prodražila. Proto jsme hledali novou trasu a ta, kterou jsme navrhli v podobě obcházející Jablonec, je dle nás jediná možná. Jinou možnost jsme nenašli, protože Jablonec je hodně zastavěný a nebo jsou pozemky v chráněné krajinné oblasti,“ vysvětluje architekt Vladislav Hron z ateliéru SAUL, jeden ze zpracovatelů podoby územního plánu. 

Stručně řečeno – o. s. Srnčí Důl se zasazuje o zachování zeleně, kterou podle jeho mínění nový územní plán chce radikálně poškodit, o. s. Žižkův Vrch tvrdohlavě prosazuje pouze realizaci staré podoby Západní tangenty nebo tangentu žádnou, jelikož podle Jiřího Krejčíka není jako výjezd z města na Prahu vůbec potřebná. „Až ŘSD dokončí silnici od Liberce do Jablonce Lukášovem, bude každý na Prahu jezdit právě tudy,“ tvrdí předseda o. s. Žižkův Vrch.

Středeční setkání vyplynulo z jednání starosty Petra Beitla a o. s. Žižkův Vrch, které proběhlo na podzim loňského roku. Tato lednová diskuze se rozšířila ještě o zástupce o. s. Srnčí Důl, přítomní byli také místostarosta Petr Vobořil, někteří městští zastupitelé a členové Výboru pro územní plánování a strategie rozvoje města v čele se svou předsedkyní Soňou Paukrtovou, zástupci společností SAUL a Valbek. „Očekávám racionální jednání a konkrétní argumenty, máme zájem na tom, aby jednání proběhlo v konstruktivním duchu,“ řekl starosta města Petr Beitl před jednáním. Jeho očekávání se však ze strany Jiřího Krejčíka nenaplnila.

Pokyny pro zpracování územního plánu budou jablonečtí zastupitelé projednávat ve čtvrtek 26. ledna.