Samospráva

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise...

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je voleno v komunálních volbách na dobu čtyř let. Složení zastupitelstva, termíny jednání, usnesení, zápisy...

Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva jsou iniciativní a kontrolní orgány existující v každé obci. Obci také odpovídají zřízené výbory za svoji činnost. Ze zákona vzniká v každé obci finanční výbor a kontrolní výbor. Je věcí zastupitelstva, zda si zřídí i výbory pro další oblasti své činnosti.

Osadní výbory

Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje příslušné části obce, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí...

Rada města

Rada města je volena z řad zastupitelů na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva. Složení rady, usnesení, zápisy...

Komise rady

Komise jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů. Jsou odpovědny radě města a ta také rozhoduje, které komise si zřídí.

Zvláštní orgány

Komise pro sociálně právní ochranu dětí