Město se snaží postupovat v zájmu občanů

22.12.2011 - Na valné hromadě JTR, a. s. konané dne 22. prosince 2011 předložila společnost MVV Energie, a. s., majoritní vlastník společnosti JTR, návrh na schválení revitalizace systému tepla v Jablonci nad Nisou. Návrh, tak jak byl předložen, nebyl schválen.

Město Jablonec nesouhlasí se změnami akcionářské smlouvy, kterými společnost MVV podmiňuje realizaci revitalizace.

Jablonec nad Nisou, jako akcionář společnosti, chce i za cenu dočasného snížení zisku společnosti JTR, a. s. udržet konkurenceschopnost k ostatním alternativám v zásobování teplem ve městě, má zájem na zachování soustavy centrálního zásobování teplem a vnímá nutnost jeho rychlé technologické transformace.

Dnešní jednání bylo pouze dílčí. Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti společnosti, jejíž součástí je plán revitalizace, je ze strany druhého akcionáře MVV Energie, a. s. podmíněna změnou Stanov společnosti JTR. Tyto změny nejsou pro město příznivé a jejich přijetím by došlo k oslabení vlivu města na činnost společnosti JTR, a. s. Ke schválení Dlouhodobé koncepce by mělo dojít do 31. března 2012.

„Město Jablonec se necítí být pouze akcionářem JTR, ale zejména zástupcem občanů a právě v zájmu občanů a odběratelů tepla v Jablonci se snažíme postupovat,“ řekl Petr Beitl, starosta města.

Další jednání jsou naplánována na leden příštího roku.