Přeměna bývalé fary na kulturní centrum 4

Stavební úpravy na faře v létě

V červenci se začaly na bývalé faře budovat nové rozvody vodovodního potrubí a odpadní šachty. Tesaři vyměnili dvě strany střechy, v krovu zesílili vaznice a krokve respektující původní tvar a polohu. Přetížené stropní trámy vyztužily dřevěné příložky.

Všechny nálezy budou po dokončení archeologického výzkumu zakonzervovány jako dokumentace stavebního vývoje památkově chráněné budovy. Proměna bývalé fary na kulturní centrum si vyžádá 26 milionů korun, z toho 92,5 procenta zaplatí EU.

(rf)